Vai būs tiesības uz maternitātes un vecāku pabalstu, ja uzņēmums likvidēts

 06. jūlijs 2020 9:00 Raksts

Labdien! Darba attiecības tika izbeigtas 30.04.2020. sakarā ar uzņēmuma likvidāciju.  Tad man jau bija iestājusies grūtniecība (grūtniecības atvaļinājumam būtu jāsākas oktobrī, attiecīgi mazāk nekā 210 dienu laikā pēc atlaišanas no darba). Līdz šim biju nodarbināta šajā darbā 5 gadus un 3 mēnešus. Kopš 05.05.2020. saņemu arī bezdarbnieka pabalstu. Līdz bērna piedzimšanai strādāt vairs neplānoju. Šajā sakarā rodas jautājumi:

 Foto: Shutterstock.com


Vai varēšu saņemt maternitātes pabalstu (un kā tiks aprēķināta pabalsta summa, ja nebiju nodarbināta lielāko daļu grūtniecības)? Vai varēšu saņemt vecāku pabalstu (un kā tas tiks aprēķināts, ja nebiju nodarbināta lielāko daļu grūtniecības)? Bezdarbnieka pabalstu es varu saņemt līdz 2021. gada janvārim (ieskaitot). Kā tas ietekmēs maternitātes un vecāku pabalstu? Vai drīkstu atteikties no bezdarbnieka pabalsta par labu maternitātes un vecāku pabalstam, ja tas man ir izdevīgāk? Iepriekš paldies!

 

Atbilde: 

Ja darba attiecības ir beigušās sakarā ar darba devēja likvidāciju, tad maternitātes pabalstu piešķir, ja grūtniecības atvaļinājums sācies ne vēlāk kā 210 dienu laikā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. Ja tiek piešķirts maternitātes pabalsts, pēc tam ir tiesības arī uz vecāku pabalstu. (No šā gada janvāra tiesības uz vecāku pabalstu ir arī sievietēm, kuras nav nodarbinātas pabalsta piešķiršanas dienā, bet ir piešķirts maternitātes pabalsts, jo darba ņēmējas statuss zaudēts sakarā ar uzņēmuma likvidāciju 210 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma.)

Maternitātes pabalstu (par grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma periodu) aprēķina no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību.

Likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 31. panta otrā daļa noteic, ja persona 12 mēnešu periodā nav bijusi reģistrēta kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja, piemēram, bijusi bez darba, aprēķinot maternitātes pabalstu, vidējo iemaksu algu par šo periodu nosaka 70% apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laikā nav sociālās apdrošināšanas maternitātei un vecāku apdrošināšanas. Tajos mēnešos, kuros darba ienākumu nebija, iemaksu alga būs 70% no vidējās valstī.

Tātad maternitātes pabalstam vidējās iemaksu algas aprēķinam tiks ņemta vērā gan darba alga mēnešos, kuri iekrīt aprēķina periodā, gan darba ienākumus ar likumu aizvietojošās iemaksu normas.

Maternitātes pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Arī vecāku pabalstam vidējo iemaksu algu nosaka no 12 mēnešu perioda iemaksām.  Atšķirībā no maternitātes pabalsta gadījumos, kad iemaksu algas kādā 12 mēnešu perioda daļā nav bijis tāpēc, ka nav strādāts, piemēro 40% no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Ja vienlaikus ir tiesības uz maternitātes pabalstu un bezdarbnieka pabalstu, tad šajā laikā izmaksā maternitātes pabalstu.

Vecāku pabalstu nemaksā, ja saņem bezdarbnieka pabalstu.

Informācija par pabalstiem vecākiem ir atrodama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Tas, kā tiks noteiktas tiesības uz pabalstiem un kā tie tiks aprēķināti individuālajā situācijā, ir jānoskaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas