Izglītības programma: Asistentu un pedagogu sagatavošana darbam ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

 18. februāris 2020 15:55 Ziņa

Tiek piedāvāta pieaugušo neformālās izglītības programma „Asistentu un pedagogu sagatavošana  darbam ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem”.Izmantojot interaktīvas lekcijas, tiks nodrošināta iespēja bērnu ar autiskā spektra traucējumiem (AST) pedagogiem un asistentiem saņemt zināšanas: par AST izpausmēm, par izmantojamām metodēm un stratēģijām problēmātiskas uzvedības mazināšanai; par komunikāciju saskarsmē ar bērniem ar AST; par sociālo prasmju, pašaprūpes un spēlēšanās prasmju veicināšanu; par asistenta darba uzdevumiem mācību iestādēs un darbā ar ģimeni; par iekļaujošās vides veidošanu bērniem ar AST; par juridiskiem jautājumiem, kas skar bērnu tiesības un asistenta darbu. 


Programma ietver sevī arī mājas uzdevumus, praktiskas nodarbības un problēmsituācijas analīzi. Teorijas un prakses procentuālais sadalījums: ne mazāk, kā 30% no kopējā programmas apjoma tiek veltīts praktisko iemaņu attīstīšanai un prasmju pilnveidošanai, attiecīgi pārējais programmas apjoms ir teorētisko zināšanu apguve.

Norises vieta: Mārupes iela 14.
Dalības maksa par visu apmācības periodu: 176,00 €/6 dienas. 

Datumi: Martā – 7.,9.,23.,28. Aprīlī – 4.,6.
Tēmas: 

 • Autiskā spektra traucējumi un izpausmes.
 • Vizuālā atbalsta izmantošana  un vides organizēšana mācību iestādē.
 • Mācīšanās bez kļūdām. Pozitīvais pastiprinājums motivācijas un sadarbības veicināšanai.
 • Pašaprūpes prasmes, novērtēšana un metodes veicināšanai.
 • Sociālo prasmju un komunikācijas veicināšana 
 • Iekļaujošās vides organizēšana 
 • Uzvedība, uzvedības funkcijas un izmantojamas metodes nevēlamās uzvedības mazināšanai.
 • Komunikācijas veicināšana un komunikāciju veidi
 • Spēlēšanās prasmes un to veicināšana 
 • Attiecību veidošana ar ģimeni un mācību iestādes personālu 
 • Asistenta darba uzdevumi pirmsskolā un pamatskolā. 

 

Vairāk informācijas: solis@nepaliecviens.lv

Ieskaties: https://www.facebook.com/centrssolisaugsup/
0 Pievienot komentāru

Saistītie raksti

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas