Par sava bērna glābšanu no vardarbības latvietei Kristīnei draud 15 gadi Dienvidāfrikas cietumā

 10. janvāris 2020 9:00 mammamuntetiem.lv Raksts

Latvijas pilsone Kristīne Misāne glāba savus bērnus un sevi no civilvīra vardarbības Dienvidāfrikā. Viņa jau vairāk nekā gadu atrodas Dānijā, kur tika aizturēta un tiesāta. Dānijas tiesa ir nolēmusi K. Misāni izdot kriminālvajāšanai Dienvidāfrikas Republikai. Foto no personīgā albūma


Šobrīd sievietes vienīgā iespēja ir Dānijas Karalistes un Latvijas tieslietu ministru vienošanās par lietas nosūtīšanu atkārtotai izskatīšanai. Pretējā gadījumā Kristīnei draud cietumsods Dienvidāfrikā līdz pat 15 gadiem par savu bērnu “nolaupīšanu”. Tas nozīmēs dzīvi pusbadā, netīrībā, slimībās un vardarbībā. Faktiski šis ir nāves spriedums sievietei, ko viņa saņems par sevis un bērnu glābšanu. 

Kristīne Misāne: “Pēc gadu ilgas cīņas un, nonākot bezdibeņa malā, man ir tikai viens lūgums – ir vēl jābūt diplomātiskiem un tiesiskiem ceļiem, kā mani, Latvijas un Eiropas Savienības pilsoni, pasargāt Eiropas Savienības ietvaros un nenodot drošai iznīcībai necilvēcīgos apstākļos Āfrikas cietumā! Es vēršos pie Dānijas Karalistes un Latvijas tieslietu ministriem – mana vienīga iespēja ir lietas pārskatīšana!”

 

Dienvidāfrikā nonāk vardarbības ēnā
Dienvidāfrikā, kas ir zināma kā valsts ar augstu korupcijas un noziedzības līmeni, Kristīne tiek apsūdzēta sava bērna nolaupīšanā. Jau pērnā gada sākumā LR Ģenerālprokuratūrai bija iespēja pārņemt Kristīni tiesāšanai uz Latviju. Diemžēl tā vietā, lai domātu par Latvijas pilsones turpmāko likteni, LR Ģenerālprokuratūra lietu izskatīja kā patiesiem burta kalpiem pienākas, atsakoties savu pilsoni pārņemt uz Latviju. Kā rezultātā Dānijas Karalistes tiesa ir lēmusi Kristīni tiesāšanai nosūtīt uz Dienvidāfriku. 


Kā stāsta Kristīnes Misāne, viņa kopš 2003. gada dzīvoja un strādāja Mozambikā, kur veiksmīgi izveidoja savu biznesu. 2011. gadā sieviete iepazinusies ar Dienvidāfrikas pilsoni un pēc 4 gadiem pārim piedzima meitiņa. Tāpat ģimenē dzīvoja Kristīnes dēls no viņas pirmās laulības. Konflikta situācija sākusies, kad sieviete atteikusies civilvīram aizdot lielu naudas summu. Kā rezultātā vīrietis vienpusēji nolēma pārtraukt attiecības - viņš sācis vardarbīgi izturēties gan pret Kristīni, gan pret abiem ģimenes nepilngadīgajiem bērniem. Konfliktam saasinoties, viņš bija ar mieru atdot meitiņas audzināšanu Kristīnes radiniekiem Latvijā, pieprasot viņa kontā iemaksāt 500 000 eiro, kas nodrošinātu ceļošanas izdevumus meitas apciemošanai. Bērna tēvs joprojām turpina vajāt un draudēt un izspiest naudu Latvijā, kā arī ir nolīdzis trešās personas mazgadīgā bērna nolaupīšanai.

2017. gada 1. martā Kristīne Dienvidāfrikas tiesā panāca pagaidu tiesisko aizsardzību no sava civilvīra. Tomēr civilvīrs turpināja viņu pazemot un draudēt. Vīrietis, aizejot pie tiesneša uz mājām un uz mutiskas liecības pamata, bez protokola un ierakstiem, panāca tiesneša lēmumu par bērna atņemšanu mātei. Šis fakts jau vien liecina par korumpētību un beztiesiskumu Dienvidāfrikas Republikā. 

2018. gada maijā Kristīne Dienvidāfrikā piedzīvoja vardarbīgu uzbrukumu, kura laikā viņa tika izvarota un uzbrucēji draudēja izdarīt to pašu ar bērnu, tāpēc, rūpējoties par savu un savu bērnu drošību un dzīvību, 2018. gada maijā Kristīne nolēma meklēt patvērumu Latvijā. 
 

Dānija piedāvā Latvijai pārņemt Latvijas pilsoni, bet Latvija – atsakās
Atbraucot uz Latviju, Kristīne bija vienīgā ģimenes uzturētāja. 2018. gada decembrī Kristīne  devās darba braucienā caur Kopenhāgenu uz Mozambiku, taču šķērsojot robežu, viņa tika aizturēta, jo atradās Interpola meklēšanā. Dienvidāfrika bija norādījusi, ka Kristīne Misāne tiek meklēta, pamatojoties uz sekojošām apsūdzībām: bērna nolaupīšana, tiesas lēmuma pārkāpšana par bērna neizvešanu no valsts, krāpšana, dokumentu viltošana. Visas norādītās apsūdzības ierosināja Kristīnes partneris, viņas jaunākā bērna tēvs.
 

 

Dienvidāfrikas ieslodzījuma sistēmā, kur valda necilvēcīgi dzīves apstākļi un regulāri tiek pārkāptas cilvēktiesības, ko apstiprina arī ANO un starptautiskās cilvēktiesību organizācijas “Amnesty International” atzinumi, 15 gadus gadus izdzīvot faktiski nav iespējams

 

Pagājušā gada sākumā Dānijas kompetentās iestādes nosūtīja vēstuli Latvijas Ģenerālprokuratūrai ar lūgumu pārņemt savu pilsoni tiesāšanai uz Latviju. Latvijas Ģenerālprokuratūra atteicās to darīt, savu lēmumu pamatojot ar to, ka nav tiesiska pamata, jo nevar pieņemt Eiropas aresta orderi, ja nodarījuma soda mērs Latvijā par bērna nolaupīšanu (Latvijā māte savu bērnu nolaupīt nevar) un  saskarsmes tiesību nepildīšanu ir mazāks par 1 gadu (lai pieņemtu Eiropas aresta orderi sodam jābūt vairāk par 1 gadu). Ģenerālprokuratūra neizskatīja visas norādītās apsūdzības kā neatkarīgas, bet gan pakārtotas bērna nolaupīšanai. Tādēļ arī nesaskatīja pamatu Kristīnes pārņemšanai uz Latviju.

Turpina Kristīne Misāne: “Diemžēl Ģenerālprokuratūra pret šo lietu izturējās formāli, pavirši iedziļinoties izvirzītajās apsūdzības, nepieprasot papildu informāciju ne Dānijai, ne Dienvidāfrikai, lai pieņemtu Eiropas aresta orderi uz kā pamata pārņemtu mani, Latvijas pilsoni kriminālvajāšanai Latvijā. Es neesmu ne valsts noziedzniece, ne slepkava, ne narkomāne. Es glābu savu bērnu dzīvību. Latvijas valsts neizrādīja nekādu interesi, lai tiktu aizstāvēta Latvijas pilsone, kā rezultātā vislielākie cietēji ir mani 2 mazgadīgie bērni, kuri arī ir Latvijas pilsoņi. Manis izsūtīšanas gadījumā uz Dienvidāfriku, bērniem būs liegtas visas saskarsmes tiesības ar mammu uz ļoti ilgu laiku. Iespējams, ka viņi mani neredzēs vairs nekad. Ir skaidrs, ja mani nosūtīs kriminālvajāšanai uz Dienvidāfriku, tad principā tas ir līdzvērtīgi nāves spriedumam. Man draud cietumsods līdz 15 gadiem – Latvijā soda mērs par šādu nodarījumu ir mazāks par 1 gadu!  Dienvidāfrikas ieslodzījuma sistēmā, kur valda necilvēcīgi dzīves apstākļi un regulāri tiek pārkāptas cilvēktiesības, ko apstiprina arī ANO un starptautiskās cilvēktiesību organizācijas “Amnesty International” atzinumi, tik ilgus gadus izdzīvot faktiski nav iespējams!”


Dānijas Karaliste ignorē Latvijas Ārlietu ministrijas iesniegto diplomātisko notu par cilvēktiesību pārkāpumiem
Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības dalībvalstis iespēju robežās dara visu, lai neizdotu savu un partnervalstu pilsoņus ārpus ES robežām, gadījumos, īpaši situācijās, kad apsūdzības nav smagas un ir dažādi vērtējamas, - šokējoša un nesaprotama ir LR Ģenerālprokuratūras rīcība, kas nevēlas atzīt savu kļūdu, pilnībā neizvērtējot apsūdzības, un atsakās pieņemt Eiropas aresta orderi, lai pārņemtu Kristīni kriminālvajāšanai uz Latviju.

Tāpat pārsteidz Dānijas Karalistes attieksme, kas, saņemot LR Ģenerālprokuratūras atteikumu pārņemt Kristīni tiesāšanai Latvijā, izvairās no komunikācijas ar citām Latvijas valsts institūcijām, kas ir ieinteresētas Kristīnei palīdzēt. Vienlaikus netiek ņemta vērā pat Ārlietu ministrijas iesniegtā nota Dānijas Karalistes vēstniekam Latvijā. Notā skaidri pieprasīts apturēt lēmumu par Kristīnes izdošanu Dienvidāfrikas Republikai, pamatojoties uz tur konstatētajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. 
 

Vienīgā iespēja – Dānijas Karalistes un Latvijas tieslietu ministru vienošanās
Tikai augustā LR Ģenerālprokuratūra beidzot nosūtīja vēstuli Dānijas prokuratūrai, pieprasot papildus pierādījumus apsūdzībām, uz kā pamata būtu iespējams pieņemt Eiropas aresta orderi. Diemžēl – tāda rīcība nāca novēloti.

Arī Latvijas Tieslietu ministrija sākotnēji neizrādīja nekādu interesi, norādot, ka tā ir Ģenerālprokuratūras kompetence. Tikai 2019. gada oktobrī un decembrī, pēc tikšanās ar Tieslietu ministrijas augstākajām amatpersonām un, pateicoties viņu līdzdalībai, sākās aktīva iesaistīšanās komunikācijā ar Dānijas Karalistes Tieslietu ministriju, lai apturētu izdošanu. Diemžēl šī iesaistīšanās jau bija stipri novēlota. 

Dānijas tiesa ir nolēmusi K. Misāni izdot kriminālvajāšanai Dienvidāfrikas Republikai. Līdzīgu atbildi šobrīd Dānijas puse sniegusi arī Tieslietu ministrijai – šobrīd nekādas papildu darbības nevar veikt, jo izdošanas lietā lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Lieta ir izbeigta, un tiek gaidīta Dienvidāfrikas Republikas pārstāvju ierašanās Misānes pārvešanai uz Dienvidāfrikas valsti.

Latvijas pilsone kā maiņas līdzeklis
Pēdējo trīs mēnešu laikā LR Ārlietu ministrija ir nosūtījusi Dānijas Karalistei vairākas diplomātiskas notas; ar atbildīgajam institūcijām sazinājusies, lai arī novēloti, arī LR Tieslietu ministrija. Diemžēl bez rezultāta. Dānijas Karalistes atbildīgo institūciju pārstāvji izvairās no komunikācijas tikai strikti deklarējot, ka lēmums pieņemts.

Kristīne Misāne: “Neilgi pirms manas aizturēšanas, Dienvidāfrika izdeva Dānijas pilsoni, kura tur slēpās. Tā ir Dānijas bērnu un sociālās ministrijas darbiniece Britta Nielsen, kas 12 gadu garumā zaga naudu no Dānijas valsts kases.
Kopumā sieviete no valsts kases izzaga 137 miljonus dāņu kronas un pēc tam slēpās Dienvidāfrikā. Dienvidāfrika ne tikai viņu aizturēja, bet arī palīdzēja atgūt daļu noziedzīgi iegūto līdzekļu. Vai Dānija nav izlēmusi samaksāt Dienvidāfrikai par pakalpojumu nozagto līdzekļu atgūšanā ar mani? Vai tiešām nauda ir vērtīgāka par divu mazu bērnu mīlošas mātes dzīvību?”
Neoficiālās sarunās līdzīgu uzskatu pauž arī Latvijas valsts institūciju pārstāvji, piebilstot, ka viņiem nav saprotama Dānijas Karalistes rīcība un nevēlēšanās šobrīd iesaistīties jebkādās diskusijās, meklējot situācijas risinājumu. Atsevišķi politiķi pat pauž uzskatu, ka Latvijas valsts rīcībai šai situācijā jābūt daudz kategoriskākai, jo šis ir bezprecendenta gadījums,  kad Eiropas Savienības pilsone tiek nosūtīta kriminālvajāšanai uz 3. pasaules valsti, kur to pilsoņu cilvēktiesības var tikt pārkāptas vai apdraudētas. ES likumdošana nosaka, ka to nedrīkst darīt. 
Piemēram, šokējošs fakts - pērnā gada oktobrī Dānijas tiesa atbrīvoja Kristīni no apcietinājuma, jo DĀR pārstāvji 30 laikā nebija ieradušies pakaļ sievietei. Savukārt Dānijas prokuratūra nekavējoties iesniedza pretprasību un jau nākama tiesa nolēma Kristīni apcietināt.

“Gadu ilgā tiesvedība, no kuras es cerēju sagaidīt paļāvību tam, ka divas Eiropas Savienības valstis darīs visu, lai aizsargātu Eiropas pilsoņa tiesības un iestāsies par manām cilvēktiesībām, ir izgaismojusi biedējošus sistēmas robus. Esmu šīs sistēmas upuris, bet, jāatzīst, ka identiskā situācijā var nonākt ikviens Eiropas Savienības iedzīvotājs. Mani sodīs ne tikai par piedzīvoto vardarbību un vēlmi glābt savus bērnus, bet arī sistēmas kļūdām, “ piebilst Kristīne. 

 

Portālam TVnet.lv Ģenerālprokuratūrā norādīja, ka tā šajā gadījumā neatbild par personas izdošanu vai neizdošanu. Ģenerālprokuratūrai bija jāvērtē, vai ir iespēja pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu attiecībā pret Kristīni Misāni, kuras izdošanu Dānijas Karalistei lūdz Dienvidāfrikas Republikai.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu Eiropas apcietinājuma lēmumu var pieņemt, ja ir pamats uzskatīt, ka ārvalstī atrodas persona, kas ir apsūdzēta tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas sodāms pēc Latvijas Krimināllikuma ar brīvības atņemšanas sodu, kura maksimālā robeža ir lielāka par vienu gadu.

Tieslietu ministrija skaidro, ka ir aicinājusi Ģenerālprokuratūru izvērtēt iespēju pārņemt personu kriminālvajāšanai Latvijā no Dienvidāfrikas Republikas, kā rezultātā tieslietu ministrs ir uzrunājis Dānijas Karalistes tieslietu ministru, lūdzot sniegt vispusīgu informāciju par personai izvirzītajām apsūdzībām, un lūdzis Dānijas Karalistes pusi nesteigties ar izdošanu, līdz Latvijas puse varētu pieņemt lēmumu.
0 Pievienot komentāru

Reklāmraksti: Ģimenes budžets

Kategorijas