Izveidota interaktīva spēle bērniem par vardarbības atpazīšanu ģimenē

Kategorijas