Foto: Shutterstock.com

Latvijas Ārstu biedrība vērš uzmanību uz to, ka „psihoterapeits” ir reglamentētā specialitāte un to atbilstoši likumam „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 460, 06.06.2006., „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām” var iegūt vienīgi ārsts.


Latvijas Ārstu biedrība: Latvijā par psihoterapeitu var strādāt tikai sertificēts ārsts 1

 12. decembris 2014 12:00 mammamuntetiem.lv Ziņa

Latvijas Ārstu biedrība atgādina, ka Latvijas Republikā psihoterapeita specialitāti var iegūt vienīgi ārsts un psihoterapeitu sertifikāciju saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem veic Latvijas Ārstu biedrība. Šo jautājumu savā sēdē 10. decebrī skatīja LĀB valde un nosūtīja vēstuli Veselības inspekcijai un Izglītības un zinātnes ministrijai, aicinot izvērtēt   situāciju, kas radusies, ārstiem strādājot bez atbilstoša sertifikāta specialitātē.
 

Plašsaziņas līdzekļos un sociālo tīklu vietnēs pēdējās nedēļas laikā aktīvi diskutēts par kādas personas, kura sevi sauc par psihoterapeitu, neētisko rīcību. Šajā sakarā kāda Psihoterapeitu biedrība pieņēmusi lēmumu par „psihoterapeita sertifikāta” apturēšanu vai anulēšanu šai personai. Psihoterapeitu biedrība savā interneta mājaslapā www.psihoterapija.lv ir ievietojusi personu sarakstu, kuras šī biedrība sauc par „sertificētiem psihoterapeitiem”, bet kuri lielākā daļa pēc profesijas nav ārsti un tos nav sertificējusi Latvijas Ārstu biedrība. Vietnē tiek reklamēti arī pakalpojumi, piemēram, grupu psihoterapija, kurā tiekot sniegta psihoterapeitiskā palīdzība. Latvijas Ārstu biedrība vērš uzmanību uz to, ka „psihoterapeits” ir reglamentētā specialitāte un to atbilstoši likumam „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 460, 06.06.2006., „Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām” var iegūt vienīgi ārsts.


Psihoterapeitu biedrība savā interneta mājaslapā www.psihoterapija.lv ir ievietojusi personu sarakstu, kuras šī biedrība sauc par „sertificētiem psihoterapeitiem”, bet kuri lielākā daļa pēc profesijas nav ārsti un tos nav sertificējusi Latvijas Ārstu biedrība.
 

Savukārt ārstu un zobārstu sertifikācijas veikšana normatīvajos aktos noteiktajās specialitātēs, tai skaitā psihoterapeita specialitātē, ar Ārstniecības likumu un atbilstošiem Ministru kabineta noteikumiem ir deleģēta Latvijas Ārstu biedrībai, nevis Latvijas Psihoterapeitu biedrībai.

 

Likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 5. pants nosaka, ka „reglamentēto profesiju un to specialitāšu, apakšspecialitāšu vai papildspecialitāšu nosaukumu izmantošana ir atļauta tikai gadījumos, kad attiecīgajai personai ir atbilstošs likumā noteikts izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments”. Jebkuras reglamentētās profesijas vai specialitātes nosaukuma izmantošana ir īpašā veidā aizsargāta, un tātad specialitātes apzīmējumu “psihoterapeits” drīkst izmantot tikai ārsts, kurš ir ieguvis atbilstošu kvalifikāciju.
 

Sertifikācija ārsta profesijas specialitātēs ir stingri reglamentēta, un tās galvenais mērķis ir aizsargāt pacientu tiesības. Neviens cilvēks nav pasargāts no varbūtības kļūt par pacientu. Un pacientam, vēršoties pie ārsta, arī pie ārsta – psihoterapeita, ir tiesības būt pārliecinātam, ka nosaukums „psihoterapeits” garantē to, ka pacientu ārstēs psihoterapijā specializējies ārsts, kurš ieguvis likumā noteikto izglītību, pastāvīgi tālākizglītojas un veic profesionālo darbību, kas tiek kontrolēta regulārā, valsts atzītā resertifikācijas un sertifikācijas procesā.
 

Medicīnas aprūpes jautājumos konkrētā valstī ES institūcijas neiejaucas, un tādēļ nevienā nacionālā valstī nevienam Eiropas sertifikātam nav juridiska spēka.
 

Rudzītim izslēgšana no Latvijas Psihoterapeitu biedrības rindām un biedrības izsniegtā psihoterapeita sertifikāta anulēšana nerada nekādas sirdssāpes.
 


Iepriekš rakstījām, ka psihoterapeita sertifikātu LPB anulēja Viesturam Rudzītim. Iemels bija Rudzīša izteikumi blogā "Vai ir izgudrots kas labāks par vardarbību?". Savukārt Rudzītis laikrakstam "Latvijas Avīze"  4. decembrī pavēstīja, ka izslēgšana no Latvijas Psihoterapeitu biedrības rindām un biedrības izsniegtā psihoterapeita sertifikāta anulēšana viņam nerada nekādas sirdssāpes.

"Psihoterapeita sertifikāts ļauj profesionāliem psihoterapeitiem un viņu klientiem identificēt personas, kuras ir saņēmušas savu kolēģu profesionālās izglītības un kompetences novērtējumu, un atšķirt no personām, kuras šādu atzīšanu nav saņēmušas, norādīja LPB vadītāja Baiba Purvlīce.

Tomēr, kā norādīja LPB pārstāve Tanita Tamme, šī sertifikāta anulēšana neatņem Rudzītim tiesības strādāt psihoterapijas jomā," rakstīja portāls la.lv

 

Lasi vēl: Populārajam psihoterapeitam Viesturam Rudzītim anulē sertifikātu

              Kas labāk saglabā ģimeni - sievas sišana vai vīra mīļākā?

 
1 Pievienot komentāru

Saistītie rakstiKategorijas