Tev (Eižens Vēveris)

 21. aprīlis 2009 14:00 Dzejolis

Ir brīvdienas, un saule līksmi rotā,
Priedes šūpojas, un jūra dzied.Ir brīvdienas, un saule līksmi rotā,
Priedes šūpojas, un jūra dzied.
Tā ir dzimtene, kas vieglu viegliem soļiem
Vienmēr gādīgi tev blakus iet.
Uguns mūžīgi deg brāļu kapos.
Spožas dzirksteles caur nakti skrej.
Tā ir dzimtene, kas neaizmirst un kura
Ugunsasaras par saviem dēliem lej.