Olās ir spēks!

Dzēsts lietotājs

visiem priecigus svetkus

Dzēsts lietotājs

Paldies! No manis arī - priecīgus, siltus un saulainus svētkus!

Dzēsts lietotājs

Mīļi un jauki, lai Jums šie svētki!

Dzēsts lietotājs

milus un sirsnigus sos svetkus  visiem mammam un tetiem lv lietotajiem

Dzēsts lietotājs

 Raibu raibas Lieldienas tētiem un mammām!

Dzēsts lietotājs

Jums arī visam kolektīvām sveicieni Lieldienas:)

Dzēsts lietotājs

Labdien!

Šalom, Šalom, kur Šaloma nav! (Jeremijas 6:14)

Atdalot Ješua augšāmcelšanās dienu no no Pesah 7 dienu cikla, kristīgā baznīca nošķīrās no Apustuliskās pirmās kopienas. Izveidojās dziļa aiza starp kristiešiem un ebrejiem, kura pastāv vēl šobaltdien. Baznīcas kalendārā parādījās arvien vairāk īpašo dienu!
500.gadā tēvs Anastasijs II iecēla Lielo gavēni! Vienkāršiem ļaudīm nozīmēja 40 dienu ilgu gavēni, bet saskaņā ar kanona likumu ,,Bīskapiem un svētajiem nebūs gavēt, lai nezaudētu spēku”.
633.gadā iecēla Lielo piektdienu. ASV to sauc par lielo Frejas dienu. Lai varētu svētīt Freja dienu, bīskapi nolēma atzīmēt `haMašiaha ciešanas Frejas dienā (piektdienā).
`haMašiahs saka, ka atradīsies zemes klēpī trīs dienas un naktis! Ja Viņš nomira piektdienā, tad kapā Ješua pavadīja divas naktis un vienu dienu?
`haMašiaha augšāmcelšanās dienu romieši pielāgoja Aštartes svētkiem, ieceļot tos svētdienā – saules dienā. Daudzus gadus pirms `haMašiaha dzimšanas citās mēlēs runājošās tautas (pagāni) šo dienu atzīmēja kā saules dieva augšāmcelšanās svētkus. Šajos svētkos citās mēlēs runājošās tautas kāva un ēda ….cūkas!!! Sensenos laikos cilvēki esot skatījušies uz sauli un redzējuši tur….vepri. Tādēļ cilvēki Lielajā saules dienā ēdot cūkas!
Pesah jēru svētku galdā pamazām nomainīja…….cūka…..olas……trusis. Leģenda vēsta, ka saules dieviete Aštarte piedzimusi no olas??!! Tādēļ viņai par prieku tiek krāsotas olas un tās tika mērktas to bērnu asinīs, kuri tika upurēti šai dievībai. Un viens no Baznīcas skaidrojumiem par lieldienu olāmir šāds: ….ola mums atgādina, ka `haMašiahs bija iesprostots kapā tāpat kā cālis olas čaulmalā.
Baznīca vēlas, lai visam tam ebreji pievienojas un dzīvo pēc tēva Gregorija XIII kalendāra, jo nesaprot, ka Dieva derība ar Israelu vēl joprojām ir spēkā. Pāvils gan mācīja, ka citās mēlēs runājošam tautām(pagāniem) - meža eļļas koka zariem jātiek PIEPOTĒTIEM Israelam – dārza eļļas kokam, nevis otrādi. (Romiešiem 11)
Kristieši tur savas tradīcijas un brīnās - …kāpēc ebreju neiet uz baznīcu? Romiešiem 11 Pāvils skaidro, ka citās mēlēs runājošās tautas ir saņēmuši ŽĒLASTĪBU, lai ebrejos modinātu greizsirdību. Kādā veidā??? Ar to, ka pieņēmuša Israela Dievu, tās seko Viņa derības norādījumiem. Un savukārt ebreju atgriešanās atnestu pasaulei tik lielu svētību kā dzīvību mirušajiem! Vai ebrejs, ieejot šodien baznīcā, varētu kļūt greizsirdīgs? Vai, aizejot uz lieldienām viņš saprastu, ka tas ir Pesaha paveids, tikai citā laikā”?
Un tagad mums visiem ir nopietni jāpadomā par to, ja Israels nebūtu sagatavojis zemi Glābēja nākšanai – pildot Likumu un ievērojot Adonaja svētku laikus…3Mozus 23…, Ješua nebūtu varējis piepildīt PESAH!!!
Mīļie vecāki!    Dzīvojiet paši un māciet savus bērnus tā, kā to ir pavēlējis tevs Radītājs - Dievs!   Svētības jums visiem!  Šalom!

Dzēsts lietotājs

pirms krāsot olas,cept pasha un šūpoties aizdomājaties par mūsu radītāju Tēvu,Kungu,Dievu kā īstenu tēvu,kura darbības un plāni mums daudzkārt apslēpti,neizprotami un gauži bargi.
Par Tēvu beznosacījumu mīlošo,taisnīgo gan glābēju ,gan stingru-paģērošu.Par sava viendzimuša Dēla sūtīšanu nāvē,lai glābtu no grēka mūs visus.
Ja sēklu ieliek zemē nomirt,rodas daudz sēkliņu dzīvei un turpmākai dzīvības vairošanai,kurām cits mērķis-mūsu pabarošanai,bet vai garu neaizmirstam pabarot???lai justos labi!
Priecīgas,svētībām bagātas Lieldienas!
1 2

Kategorijas