Kad bērni sāk runāt

 29. janvāris 2010 10:00 Joks

Iesūtījusi Ieva Ercmane


Mazā māsa (1.7 gadiņi sāk) runāt visādus vārdiņus. Saka, ka grib apiju (ābols). Brālis (3.10 gadi) kopē mazo māsu un arī saka: "Gribu apiju, gribu apiju!" Es dusmīgi saku: "Nemuļkojies, saki normāli - ābols!" Artūrs nopietni atkārto: " Normāls ābols."