Ar īpašu konferenci atzīmēs Aspazijas 148.dzimšanas dienu

 

18.martā plkst.15 Raiņa un Aspazijas mājā, Baznīcas ielā 30, notiks Aspazijas 148.dzimšanas dienai un Raiņa un Aspazijas mājas divdesmitgades atcerei veltīta zinātniska konference  "Es sadegu - nu manim vajag spīdēt".

Zinātniskā konferencē atminēsies Aspazijas daiļradi un tās ietekmi uz sociālajiem procesiem.

FOTO: Marika Eglīte

Zinātniskā konferencē atminēsies Aspazijas daiļradi un tās ietekmi uz sociālajiem procesiem.

 

Programmā būs referāti par šadām tēmām: 

Sigita Kušnere - "Raiņa un Aspazijas mājas restaurācijas projekts". 

Gaida Jablovska - "Aspazija. 1932.gads". 

Rita Melnace - "Aspazijas luga "Velna nauda"". 

Ineta Lipša - "Seksualitātes reprezentācijas starpkaru Latvijā: Aspazijas ietekme un/vai ietekmēšanās. 

Gundega Grīnuma - "Aspazija un Reiževski: tikšanās ar tālejošām sekām". 

Jānis Zālītis - "Par dažiem prototipiem Aspazijas romānā "Rudens lakstīgala"". 

Noslēgumā fragmentus no Aspazijas romāna "Rudens lakstīgala" lasīs aktieri Ieva Mūrniece un Haralds Ulmanis.

Konferenci atbalsta Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds.

Reklāma
Reklāma

 

Dzejnieki īpašumu Rīgā, Baznīcas ielā 30 iegādājās 1923.gada 3. oktobrī. 1926.gada 15.martā Rīgā top Raiņa testaments, kurā šāds ieraksts: 

"(..) nams Baznīcas ielā 30, Rīgā, paliek Rīgas pilsētai, kur tai jāierīko muzejs uz mūsu vārda. (..) Tāpat Rīgai paliek šinī namā mūsu bibliotēka, tāpat arī mūsu rokraksti, kuri uzglabājami te vai pilsētas bibliotēkā. (..) Bibliotēka darāma visiem pieejama. Ienākumi no nama izlietojami muzeja uzturēšanai.” 

Testaments netika notariāli apstiprināts, tādēļ īpašuma piederības jautājumā tam nekad nav bijis juridiska spēka."

Pirms 20 gadiem - 1993. gada 15. un 16. martā - Raiņa un Aspazijas mājā ienāca pirmie apmeklētāji - Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs un Raiņa un Aspazijas fonds daļēji bija restaurējuši dzejnieku memoriālo dzīvokli.

 

Šobrīd nams gaida pilnvērtīgu atjaunotni, jo Raiņa un Aspazijas mājas restaurācija iekļauta EEZ finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" projektā "Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana".

 

Materiāls tapis, izmantojot kultura.riga.lv pieejamo informāciju.