Ģimenes diena Kandavā

Kandava gatavojas Ģimenes dienai 16.maijā, kuru organizē pārstāvji no visām kristīgajām konfesijām Kandavā, atbalstu gūstot no Kandavas novada domes un uzņēmējiem.

Ilustratore: Megija Pētersone, Kandavas internātvidusskolas 6.a klase

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Ilustratore: Megija Pētersone, Kandavas internātvidusskolas 6.a klase

Lai arī visapkārt dzirdam, ka nekam nav naudas, mēs tomēr aizmirstam, ka lai sanāktu kopā nemaz nevajag tik daudz. Par to īpaši ir pārliecināta „Ģimenes dienas Kandavā” svētku koordinatore Zigrīda Pelīte, kura atzīmē, ka „svētki būs tapuši gandrīz ar nulles budžetu, katrai no organizatoru pusēm dodot to, kas ir pašiem”. Zigrīda norāda: „Esmu domājusi par to, lai mēs būtu kopā gan no kristīgajām konfesijām, gan kā visa pilsēta. Lai tie, kuri ir atnākuši uz svētkiem, ir priecīgi un neviens nejūtas atstumts.”
„Katrai ģimenei ir savas tradīcijas, tāpat arī katrai kristīgajai konfesijai. Vai tāpēc mēs nevarētu būt kopā un svinēt svētkus?!” – piebilst Zigrīda.
Kandavas baptistu draudzes mācītājs Oskars Jēgermanis norāda, ka „valstī izpratne par ģimeni ir stipri degradējusies - daudzas ģimenes tiek šķirtas, tiek pamesti bērni - bet mums ir jāskatās uz ģimeni kā Dieva iestādījumu”. Viņš arī atzīmē, ka „tiem, kuri runā par ģimenes svētumu, darbiem ir jāsakrīt ar vārdiem”.
•    Svētki sāksies plkst. 11:00 ar ekumēnisko dievkalpojumu Kandavas ev. luteriskajā baznīcā.
•    No plkst. 12:30-15:00 gaidāmas dažādas aktivitātes pilsētas centrā.
•    Vecvecāki īpaši aicināti plkst. 13:00 Kandavas Romas katoļu baznīcā, kur viņus sagaidīs Kandavas Romas katoļu draudzes mācītājs Marcins Vozņaks un aicinās būt kopā garīgās pārrunās un muzicēšanā.
•    Vecāki laikā no plkst. 13:00 1īdz plkst. 14:00 aicināti kopā ar bērniem piedalīties sporta spēlēs un radošās darbnīcās pie Kandavas ev. luteriskās baznīcas draudzes nama (Baznīcas ielā 5).
•    Plkst. 14:00 bērnus gaidīs pasaku tēli Mikimauss un Tīģeris, kuri uz vienu stundu „atsavinās” bērnus kopīgām rotaļām turpat draudzes nama skvērā.
•    Savukārt vecākiem plkst.14:00 ir iespēja klausīties kultūras namā Kandavas 7.dienas Adventistu mācītāja Visvalža Viļņa lekciju „Mūsu laulība un mūsu bērni”.
•    Jauniešus gaida aktivitātes no plkst.12:30 Skeiparkā kopā ar organizācijas „Jaunatne ar misiju” dalībniekiem. Pārsteigumus sagādās kristīgais iluzionists Zigmārs Atvars.
•    Plkst. 15:00 visi aicināti pie kopējā zupas katla.
•    Plkst. 16:00 sāksies koncerts Kultūras namā, kur dziedās un muzicēs kristīgo konfesiju pārstāvji.
•    Bet svētku nobeigums plkst. 18:00 gaidāms Kandavas ev. luteriskās baznīcas draudzes nama skvērā ar ugunskuru un siltu tēju, kur mūsu sirdis un ausis priecēs mūziķis Valdis Dvorovs un organizācija „Jaunatne ar misiju”.
Līdzīga satura svētki jau aizvadīti Talsos 4.maijā un tas apliecina, ka svētku mums nekad nevar būt par daudz, ja to mērķis ir - iedrošināt un atbalstīt ģimenes būt kopā ar bērniem un pavadīt laiku savā pilsētā.
 

 

Reklāma
Reklāma

Sīkāka informācija: Zigrīda Pelīte „Ģimenes diena Kandavā” svētku koordinatore (tel. 28362775); Raimonds Mežiņš Kandavas ev.luteriskās draudzes mācītājs (tel.26334045).