Ekoloģiska katastrofa Lubānā un Rāznas ezerā

Abi Latvijas lielākie ezeri — Lubāns un Rāznas ezers — ir nonākuši ekoloģiskas katastrofas priekšvakarā. Vides ministrs Raimonds Vējonis plāta vien rokas un teic, ka nezina, ko darīt, raksta portāls www.kasjauns.lv.
 

Skaistais Lubāns pamazām izsus... Foto: rezeknesnovads.lv

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Skaistais Lubāns pamazām izsus... Foto: rezeknesnovads.lv

Rāznas ezers — šovasar ir pārplūdis un, kā teic vietējie iedzīvotāji, “plūst pāri malām”. Pie vainas nav vis lietainā vasara, bet gan Rāznas ezera apsaimniekotājs SIA Ekopunkts, kas aizsprostojis Rēzeknes upi, kura savukārt ir Lubāna “barotāja”.
Situācija zilo ezeru zemē izraisījusi lokālas ekoloģiskas katastrofas. Rāznas ezers ir appludinājis krastos esošos dārzus, tīrumus un pļavas. Lubāns ir izsusējis — ūdens kļuvis zaļš, sācis ziedēt, iznīkst zivis un cita ūdens radība.

Iepazīties ar situāciju Rēzeknes pusē nesen bija ieradies vides ministrs Raimonds Vējonis, kurš vietējiem atzina, ka nezina, kā palīdzēt, jo “likumdošanā neesot īsti skaidrs, ko darīt, ja viena ezera nomnieks (vai saimnieks) ar savu rīcību posta citu ezeru,” raksta laikraksts Rēzeknes Vēstis.
Te gan jāteic, ka Rāznas ezerā nav pieļaujams saimniekot, kā ienāk prātā, jo tas ietilpst valsts nozīmes Rāznas nacionālajā parkā un ar speciālu likumu ir noteikts, ka valsts drīkst iejaukties šā ezera kā nacionālās vērtības apsaimniekošanā un saglabāšanā. Rāznas nacionālā parka likuma 7. pants noteic: “Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu, dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietojumu, kā arī lai saglabātu dabas ainavu un kultūrainavu un samazinātu antropogēno ietekmi uz dabas lieguma zonu.”
Ezera pārplūdināšana un krastu nogremdēšanu it kā nevarētu dēvēt par “dabas un kultūrainavas saglabāšanu” vai “dabu saudzējošu saimniekošanu”. Ministru kabineta pienākums ir reglamentēt darbību Rāznas nacionālā parka teritorijā.
“Kamēr ministrija gudro (ja vien gudro), ko darīt, Čornajas, Kaunatas un Mākoņkalna pagasta iedzīvotāji raksta vēstuli novada domei, pieprasot steidzami rīkoties,” informē Rēzeknes Vēstis.
Tikmēr Latvijas lielākajos ezeros ūdens kvalitāte ir viena no sliktākajām. Lubānā ūdens sācis ziedēt, bet Rāzanas ezera Vilkukroga peldētavā Sabiedrības veselības aģentūra neiesaka peldēties.
Par galveno vaininieku ezera līmeņu svārstībās apkārtējo pagastu iedzīvotāji uzskata SIA Ekopunkts, kas Rāznas ezerā nodarbojas ar plaužu, zušu un asaru rūpniecisko zveju, kā arī organizē vizināšanos ar jahtām, katamarāniem, kuteriem, ūdens slēpēm un vēja dēļiem.

Autors: Elmārs Barkāns, www.kasjauns.lv

Reklāma
Reklāma