Ministrija piešķir līdzekļus skolēnu konsultācijām un mācību atbalstam Covid-19 apstākļos

Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) piešķirti gandrīz 1,6 miljoni eiro, lai sniegtu atbalstu skolēniem, mazinot Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi un iesaisti izglītībā.
Ministrija piešķir līdzekļus skolēnu konsultācijām un mācību atbalstam Covid-19 apstākļos

FOTO: Shutterstock.com

Piešķirtais finansējums ļaus nodrošināt papildu individuālas konsultācijas un atbalstīt bērnu individuālās kompetences, informēja ministrijā.
 

Paredzēts papildu finansējums 1,1 miljona eiro apmērā papildu darba stundu apmaksai pedagogiem, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pašvaldību un valsts vispārējās izglītības iestāžu 1.-12.klases skolēniem.
 

Papildus epidemioloģisko ierobežojumu dēļ aptuveni 8000 talantīgiem skolēniem vidusskolas vecumposmā ir apgrūtināta iespēja piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumus. Tāpēc papildu finansējums 50 000 eiro apjomā tiks novirzīts arī VISC īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektam “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”, lai ieviestu digitālus risinājumus mācību olimpiāžu un zinātniski pētniecisko pasākumu īstenošanai tiešsaistē, kas nodrošinātu gan epidemioloģisko ierobežojumu ievērošanu, gan dalības iespējas visiem interesentiem. 
 

Reklāma
Reklāma

IZM norādīja, ka Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi skolēnu mācību sasniegumus, ir pieaudzis pieprasījums pēc pedagogu palīgiem klasēs un papildu atbalsta mācību satura apguvei. Attālinātais mācību process ir veicinājis situāciju, kad mācību viela ir apgūta daļēji, bērniem ir problēmas to apgūt patstāvīgi, tāpēc aizvien vairāk skolēnu lūdz papildu individuālas konsultācijas un atbalstu mācību procesā, lai sasniegtu mācību mērķus.