Vairākās Rīgas vidusskolās brīvas vietas – skolēniem iespējams pieteikties papildu iestājpārbaudījumam

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) informē, ka noteiktā papildu termiņā tiks organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā.
Brīvas vēl ir apmēram 400 vietas dažādās Rīgas vidusskolās

FOTO: Shutterstock.com

Brīvas vēl ir apmēram 400 vietas dažādās Rīgas vidusskolās

18. augustā, plkst. 10:00 Rīgas 64. vidusskolā, Ūnijas ielā 93 skolēniem būs iespēja nokārtot apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu.

 

Iestājpārbaudījums paredzēts 9. klašu absolventiem, kas vēlas iestāties Rīgas vidusskolās, kurās iestājpārbaudījums ir noteikts kā kritērijs skolēnu uzņemšanai 10. klasē.

 

Ar iegūto apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātu jaunieši varēs pretendēt uz brīvajām vietām 10. klasē vairākās vidusskolās, kuru saraksts ir pieejams IKSD tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv.

 

Iestājpārbaudījums sastāvēs no divām daļām – matemātikas un izvēlētās svešvalodas. Uzdevumu uzpildes laiks būs divas astronomiskās stundas un tas noritēs rakstiski. Dodoties uz pārbaudījuma kārtošanu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un rakstāmpiederumi.

Reklāma
Reklāma

 

Reģistrēties iestājpārbaudījumam iespējams no 9. līdz 15. augustam (ieskaitot) tīmekļa vietnes izglitiba.riga.lv sadaļā “Iestājpārbaudījums uz brīvajām vietām vidusskolās”.

 

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti tiks publicēti no 18. augusta plkst. 12:00 iepriekš minētajā tīmekļa vietnē un skolu mājaslapās.

 

Skolēniem, kas iestājpārbaudījumu kārtojuši jau jūnijā, atkārtota pārbaudījuma kārtošana nebūs iespējama.