Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija visvairāk sūdzības saņēmusi par vardarbību izglītības iestādēs

Šī gada pirmajā pusē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta inspektori veikuši 125 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes. Lielākā daļa no tām veikta izglītības iestādēs.

FOTO: Shutterstock.com

VBTAI saņemtajos iesniegumos un sūdzībās par iespējamajiem bērnu tiesību pārkāpumiem visbiežāk minēta nepedagoģisku disciplinēšanas metožu izmantošana darbā ar bērniem, vienaudžu savstarpējās vardarbības epizodes  un nepietiekama vecāku sadarbība.

 

Aizvadītajos 2021. gada sešos mēnešos uzsāktas arī 49 administratīvā pārkāpuma lietas par fizisku un/ vai emocionālu vardarbību pret bērniem no iestāžu darbinieku puses. 33 gadījumos par pirmsskolas izglītības iestādēm, 13 gadījumos par skolām. Tai skaitā VBTAI izskatīja arī iesniegumus par to, kādā veidā Iestāde nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā vienreizējā 500 eiro pabalsta izlietošanu katra audzēkņa vajadzībām.

Reklāma
Reklāma