No 1. jūlija tiek noteikts minimālais sociālo iemaksu objekts. Izmaiņas ir neizdevīgas nelaulātiem mazo bērnu vecākiem

No 2021.gada 1.jūlija tiek ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par katru darbinieku vai pašnodarbinātu personu, proti, par sociāli apdrošinātu personu.
No 1. jūlija tiek noteikts minimālais sociālo iemaksu objekts. Izmaiņas ir neizdevīgas nelaulātiem mazo bērnu vecākiem

FOTO: Shutterstock.com

Iespējams, ka cilvēkam, kam nav grāmatveža domāšana, šī ziņa aiziet “gan ausīm” nepamanīta, bet šī gada sākumā lapā grāmatvedības pakalpojumu uzņēmuma īpašniece Anna Braķe savā Facebook soctīkla kontā publiskoja šādu ziņu: 

 

Vai šogad būs vairāk kāzu? Apsveriet šo iespēju, jo......

Dāmas, kuras:

1. No 01.07.2021 saņemsiet cetruksnī ienākumus mazākus par 1.500 eiro (alga un/vai pašnodarbinātās ienākums - kopā);

2. Esat mammas bērniem līdz 3 gadu vecumam;

3. Esat mammas trīs vai vairāk bērniem līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu

4. NEESAT LAULĀTAS ar bērna tēvu.
 

IERAKSTIET BĒRNU SAVĀ (nevis bērna tēva) NODOKĻU GRĀMATIŅĀ!!!!


To izdarīt var savā VID EDS


Nu un, protams, varat uzspēt vēl salaulāties....


Pretējā gadījumā:


1. jums būs par sevi (ja esat pašnodarbināta persona);

2.darba devējam (ja esat darbiniece) par jums;

3.darba devējam (ja esat pašnodarbinātā UN darba ņēmēja vienlaicīgi) par jums

- katru mēnesi sākot no 01.07.2021 būs jāmaksā minimāla SOC iemaksa.


NB! Ievērojiet cik būtiski tagad darba devējam būs zināt vai esat laulāta un cik veci ir jūsu bērni. Diez kā tas iet kopā ar cilvēktiesībām un privātumu un nediskriminēšanu.

Jūs nebūsiet izņēmums un atvieglojumi nepienāksies.


Par to cik tas ir taisnīgi, ka nelaulātiem mazo bērnu vecākiem NODOKĻU normas ir diskriminējošākas kā laulātiem - iesaku izstāstīt rakstot vēstules Latvijas Republikas Saeima.


Un vēl noteikti var rakstīt uz Labklājības ministrija, kura izstrādāja piedāvājumu šiem izņēmumiem. Vēl ir laiks šo normu likumā precizēt - 20.4 pants 4.daļa 4. un 5.punkti

Likuma teksts šeit.

 

 

Vai šogad būs vairāk kāzu? Apsveriet šo iespēju, jo...... Dāmas, kuras: 1. No 01.07.2021 saņemsiet cetruksnī ienākumus...

Posted by Anna Braķe on Piektdiena, 2021. gada 8. janvāris


 Tā kā 1. jūlijs vairs nav aiz kalniem, un, kā paredzams, šī likuma norma vairs netiks mainīta, lūdzām praktizējošas grāmatvedes Līgas Alberliņas (SIA BRUTO 7 ) skaidrojumu.  

 

Šī informācija aktuāla tām personām, kuras saņem mazāk nekā minimālo algu mēnesī.
Minimālais iemaksu objekts ir 1500 EUR ceturksnī vai 500 EUR mēnesī. Minimālās iemaksas aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, bet iekasē Valsts ieņēmumu dienests. 

Jāņem vērā, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par katru konkrēto personu summē visus darba ņēmēja ienākumus, kas nopelnīti, strādājot pie vairākiem darba devējiem, kā arī pašnodarbinātā deklarētos ienākumus no saimnieciskās darbības. 
Ja obligāto minimālo iemaksu objekts (alga vai pašnodarbinātā ienākumi) ceturksnī ir mazāki par 1500 EUR, tad starpību piemaksā darba dēvējs. Ja ir vairāki darba devēji, tad katrs darba devējs iemaksas veic proporcionāli deklarētajam ienākumam. 

To, cik lielu summu būs jāiemaksā katram darba devējam vai pašnodarbinātajam, triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un līdz trešā mēneša 20.datumam paziņo par iemaksām Valsts ieņēmumu dienestam. Attiecīgi Valsts ieņēmumu dienests vienas darba dienas laikā pēc informācijas saņemšanas informē darba devēju vai pašnodarbināto personu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Pašnodarbinātais no saviem līdzekļiem veic minimālo iemaksu starpību tikai par tiem periodiem, kad vienlaikus nav darba attiecībās ar kādu darba devēju, tātad nav uzskatāms par darba ņēmēju saskaņā  ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” kritērijiem. 

Pēdējais laiks apsvērt, kā dzīvot tālāk, iespējams, izpildās kāds no likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 20.4 panta 4.daļas kritērijiem un minimālās iemaksas nav jāveic, sakārtojot ierakstus savā algas nodoklu grāmatiņā. 

Piemēram, minimālās iemaksas nav jāveic par:

 

  • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;
  • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
  • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
  • personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijas) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
  • personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšalicīgi);
     par laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība.

     

Pirmo “pārsteigumu” piedzīvosim 2021.gada decembrī (līdz 20.12.2021. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās un paziņos Valsts ieņēmumu dienestam katras personas iemaksu apmēru par 2021.gada 3.ceturksni), tad uzzināsim, vai ir jāveic papildus iemaksas par kādu darbinieku, ja esat darba devēja statusā, vai pašam par sevi, ja esat pašnodarbināta persona. Aprēķinātās papildus iemaksas par 2021.gada 3.ceturksni būs jāveic uz vienoto nodokļu kontu līdz 2022.gada 23.martam.