Latvijas labākajās peldvietās arī šosezon plīvos Zilais Karogs

Trīspadsmit labākās Latvijas peldvietas un viena jahtu osta arī 2021. gada sezonā ir saglabājušas tiesības pacelt Zilo Karogu – pasaulē populārāko un atzītāko tūrisma ekosertifikātu.
Latvijas labākajās peldvietās arī šosezon plīvos Zilais Karogs

FOTO: Publicitātes foto

Zilais Karogs šogad piešķirts sekojošām peldvietām Latvijā:

 • Liepājas pilsētas Dienvidrietumu peldvieta
 • Liepājas pilsētas Peldvieta pie Stadiona
 • Liepājas pilsētas Beberliņu peldvieta
 • Rīgas pilsētas Vecāķu peldvieta
 • Rīgas pilsētas Vakarbuļļu peldvieta
 • Daugavpils pilsētas peldvieta Stropu Vilnis
 • Daugavpils pilsētas Stropu ezera peldvieta
 • Ventspils pilsētas pludmale
 • Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves peldvieta
 • Engures novada kempinga Abragciems peldvieta
 • Kuldīgas novada Mārtiņsalas peldvieta
 • Limbažu novada Lielezera peldvieta
 • Saulkrastu novada Centra peldvieta
 • Zilais Karogs plīvos arī vienā Latvijas jahtu ostā – Liepājā, LSEZ jahtu ostā Liepāja Marina.

   
Reklāma
Reklāma

Zilā Karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu un piekrastes apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. Kopā ik gadus Latvijā vietējā līmenī Zilā Karoga programmas ietvaros norisinās vairāk kā sešdesmit dažādi vides izglītības pasākumi.