Šķiršanās procesā arvien vairāk emocionāli cieš bērni. Vecāki šķiroties nespēj vienoties par bērna aizgādību

Ievērojami ir pieaugusi nepieciešamība sagatavot bāriņtiesu atzinumus lietās, kad vecāki šķiršanās gadījumā nespēj vienoties par bērna saskarsmes un aizgādības tiesībām, apkopojot bāriņtiesu sniegto informāciju par darbu aizvadītajā gadā, secinājusi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
Šķiršanās procesā arvien vairāk emocionāli cieš bērni. Vecāki šķiroties nespēj vienoties par bērna aizgādību

FOTO: Shutterstock.com

VBTAI pārstāvis Taivo Trams informē, vecāku strīdu rezultātā bieži vien bērns tiek ierauts ilgstošā tiesvedības procesā.
 

No bāriņtiesu sniegtajiem datiem VBTAI secinājusi, ka pagājušajā gadā Latvijas bāriņtiesās pieņemti atzinumi pēc tiesas pieprasījuma par bērna saskarsmes un aizgādības tiesībām par 934 bērniem, kamēr vēl 2019.gadā - par 842 bērniem. Pēc VBTAI paustā, arī iepriekšējā gadā jau tika novērots šādu lietu skaita pieaugums.

Bērnu traumatizēšanas vecāku savstarpējo konfliktu rezultātā jautājumu VBTAI aktualizēja 2020.gada pavasarī, rīkojot konferenci "Bērns - ķīlnieks vecāku strīdā" un iniciējot diskusiju par kaitējumu, ko bērnam nodara vecāku nespēja vienoties, turklāt izmantojot bērnu kā ieroci savstarpējos strīdos.
 

 

Bērnu traumatizēšanas vecāku savstarpējo konfliktu rezultātā jautājumu VBTAI aktualizēja 2020.gada pavasarī, rīkojot konferenci "Bērns - ķīlnieks vecāku strīdā" un iniciējot diskusiju par kaitējumu, ko bērnam nodara vecāku nespēja vienoties, turklāt izmantojot bērnu kā ieroci savstarpējos strīdos.

 

 

Reklāma
Reklāma

Kopumā bāriņtiesās pieņemti 10 766 lēmumi, tostarp 112 lēmumi par bērna vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu, divi lēmumi par atļauju stāties laulībā pirms 18 gadu sasniegšanas un viens - par pilngadības piešķiršanu pirms termiņa.

No bāriņtiesu sniegtās statistikas secināms, ka pieaudzis arī ģimeņu, kurās netiek pietiekami nodrošināti apstākļi bērnu pilnvērtīgai attīstībai un par kurām informēts sociālais dienests, skaits. Pagājušajā gadā tādu bijis 1480, bet gadu iepriekš - 1438.

Aizgādības tiesības pērn pārtrauktas 1038 vecākiem, bet 2019.gadā - 1162 vecākiem, turklāt pērn par 296 personām šāds lēmums pieņemts atkārtoti, kamēr vēl 2019.gadā - par 318 personām.
 

Lielākā bērnu grupa, kuru vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības, ir vecumā no četriem līdz 12 gadiem. Gadījumos, kad konstatēta vardarbība pret bērniem, aizgādības tiesības pērn pārtrauktas 163 vecākiem, bet 2019.gadā - 175 vecākiem.

Bāriņtiesas pieņēmušas vienpersoniskos lēmumus par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem 377 reizes, kamēr 2019.gadā šāds lēmums pieņemts 394 reizes.
 

Ārpusģimenes aprūpē atrodas patlaban 6004 bērni. VBTAI no bāriņtiesu sniegtās informācijas secinājusi, ka šis skaits kopš 2019.gada ir sarucis no 6252 bērniem. No šiem 6004 bērniem audžuģimenēs dzīvo 1377 nepilngadīgie, aizbildnībā ir 4059 nepilngadīgie, bet ārpusģimenes aprūpes iestādēs - 568 bērni, kamēr 2019.gadā - bija 621 šāds bērns.