Atbalstu Covid-19 negatīvo seku pārvarēšanai plāno arī 1.- 4.klašu skolēniem

Lai skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022.mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Pumpurs" atbalstu varēs saņemt arī 1.- 4.klašu skolēni, informē Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga.

FOTO: Shutterstock.com

Līdz šim projektā "Pumpurs" atbalstu varēja saņemt 5.-12.klases skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1.-4.kursa audzēkņi. Tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadības mācīšanās prasmes - spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt.

Līdz ar to arī 1.-4.klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, Ministru kabinets 8.aprīlī nolēma paplašināt projekta "Pumpurs" mērķauditoriju. Tāpēc no 1.septembra atbalstu projektā saņems visi skolēni, kam tas būs nepieciešams, sākot no 1.klases.

Veinberga atzīmēja, ka arī projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un projekts ilgs līdz 2023.gada 31.decembrim.

Viņa atzīmēja, ka sākotnēji bija plānots īstenot projektu līdz 2022.gada 31.decembrim, tomēr, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības izraisītās krīzes sekas un lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamie turpinātu saņemt nepieciešamo atbalstu, pieņemts lēmums pagarināt projektu par 12 mēnešiem - līdz 2023.gada 31.decembrim.

Reklāma
Reklāma

Projektā "Pumpurs" bērniem un jauniešiem tiek veidots individuāls atbalsta plāns, lai sniegtu kompleksu nepieciešamo atbalstu, kas ir būtisks gan attālināto mācību laikā, gan atsākot klātienes mācības. Izglītojamie var saņemt gan individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, gan psihologa, sociālā pedagoga un citu speciālistu konsultācijas, gan ekonomisko atbalstu ceļa izdevumiem, dienesta viesnīcas un ēdināšanas maksas segšanai.