Cilvēki, nezinot savas tiesības, pagājušajā gadā valstij "uzdāvinājuši" 11 miljonus eiro

Uz 2020. gada 31. decembri pensiju 2. līmenī jeb valsts fondēto pensiju shēmā bija 1 295 750 dalībnieki, un viņu kopējais naudas uzkrājums sasniedza 5 085 557 339 eiro. Pensiju 2. līmeņa fonds tiek veidots, veicot obligātos atskaitījumus no darba algas, bet pēc aiziešanas pensijā tas tiek pieskaitīts uzkrātajai pamata pensijai. Katrs pats ir tiesīgs izvēlēties 2. līmeņa pārvaldītāju, uzticot to VSAA vai kādam privātam pensiju fondam.
Cilvēki, nezinot savas tiesības, pagājušajā gadā valstij uzdāvinājuši 11 miljonus eiro

FOTO: Shutterstock.com

Iespēja jau otro gadu

VSAA komunikācijas speciāliste Iveta Daine "Likumam un Taisnībai" stāsta: “Sākot ar 2020. gada 1. janvāri, ikvienam pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav sasniedzis pensijas vecumu un sācis šo līmeni izmantot, ir tiesības izvēlēties, kas notiks ar tajā uzkrāto kapitālu, gadījumā ja viņš nenodzīvos līdz pensijas piešķiršanai. Tomēr šā gada laikā savu izvēli ir izdarījuši tikai 13% no visiem pensiju 2. līmeņa dalībniekiem.”

 

Diemžēl ne visiem izdodas pensijas vecumu sagaidīt, un vidēji mēnesī VSAA slēdz aptuveni 400 mirušo pensiju 2. līmeņa dalībnieku kontu.

Kopumā pērn, nesasniedzot pensijas vecumu, miruši 5222 otrā līmeņa dalībnieki, un tikai 11,9% no viņiem bija uzrakstījuši iesniegumu VSAA, atzīmējot izvēli par mantošanu. Gada laikā valsts pensiju budžetā pārskaitīts viņu pensijas uzkrājums 11,345 miljonu eiro apmērā.
 

Kā un kam var novēlēt

Izdarīt izvēli var jebkurš pensiju 2. līmeņa dalībnieks, sākot no 15 gadu vecuma, ja ir bijis sociāli apdrošināts, taču tas obligāti jāizdara līdz brīdim, kamēr VSAA nav iesniegts iesniegums par vecuma pensijas pieprasīšanu. Lai izdarītu šo izvēli, ir divi varianti.

 

Reklāma
Reklāma

1. Ja ir vēlme, lai uzkrājums tiktu pievienots kādas konkrētas personas tādam pašam pensiju fonda uzkrājumam, tad to var izdarīt cilvēks pats, informējot VSAA. To var izdarīt, elektroniski nosūtot attiecīgu iesniegumu, izmantojot portālu latvija.lv vai ar elektroniski drošu parakstu vietnē edoc@vsaa.gov.lv.

Var arī personīgi doties uz kādu no VSAA klientu apkalpošanas centriem vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centriem. Vienīgais nosacījums – arī cilvēkam, kurš mantos šo uzkrājumu, jābūt pensiju 2. līmeņa kontam. Šo naudu persona varēs sākt izmantot, tikai sasniedzot pensijas vecumu.

2. Otrs variants ir noformēt mantošanu parastajā civiltiesiskajā kārtībā, izmantojot notāra pakalpojumus.

 

Ja tas nebūs izdarīts, tad trešais variants – naudas ieskaitīšana valsts pensiju speciālajā fondā – notiks automātiski, un šī nauda tuviniekiem būs zudusi. Vienīgais izņēmums – šo uzkrājumu ņems vērā gadījumos, kad mirušā bērni pretendēs uz apgādnieka zaudējuma pensiju.

Pašreizējā statistika rāda, ka no cilvēkiem, kuri devuši šādus rīkojumus attiecībā uz 2. pensiju līmeni, 63% to izvēlējušies darīt, izmantojot notāra pakalpojumus. Tas skaidrojams ar to, ka šādā veidā izvēlēts mantinieks var izlemt, ko darīt; viņš var pieprasīt šo naudu saņemt kā vienreizēju pārskaitījumu savā bankas kontā vai pievienot to savam pensiju uzkrājumam.