No šī gada sākuma 15 gadus veciem jauniešiem jāsaņem arī ID karte

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma Pārejas noteikumu 7. punktā noteikto, no 2021.gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim personai, kura sasniegusi 15 gadu vecumu, saņemot pasi, ir pienākums saņemt arī personas apliecību.
No šī gada sākuma 15 gadus veciem jauniešiem jāsaņem arī ID karte

FOTO: Shutterstock.com

Noformēt un saņemt pasi vai eID karti var tikai klātienē jebkurā teritoriālajā nodaļā, iepriekš piesakoties uz konkrētu apmeklējuma laiku.
 

Attālināti var pieteikt apmeklējuma laiku, kā arī veikt valsts nodevas samaksu par pases vai eID izsniegšanu portālā Latvija.lv.

Ja personas apliecība (eID karte) vēl ir derīga, pase nav obligāta.
 

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem no 15 gadu vecuma sasniegšanas jābūt vismaz vienam derīgam personu apliecinošam dokumentam - pasei vai personas apliecībai - eID kartei. Var izvēlēties lietot arī abus dokumentus.

Bērniem līdz 15 gadu vecumam personu apliecinošs dokuments nav obligāts. Ja bērna eID karte nav nepieciešama ceļošanai, tad tā nav obligāti jānoformē vai jāatjauno.

Reklāma
Reklāma


Vai var noformēt jaunu pasi pirms vecas pases derīguma termiņa beigām? Jā, tas ir iespējams (Personu apliecinošu dokumentu noteikumu 16.6. apakšpunkts). Valsts nodevas par pases izsniegšanu paliek nemainīga: 10 darba dienu laikā  - 30 eiro, 2 darba dienu laikā – 55 eiro.