2021. mācību gada pavasara brīvlaika datumi skolēniem

Mainoties mācību apstākļiem - ieviešot attālināto mācīšanos un pagarinot ziemas brīvlaikus, vecāki interesējas, kad šogad ir plānots skolas pavasara brīvlaiks?

FOTO: Shutterstock.com

Martā visi gaida atelpu - gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki.

Epidemioloģiskās situācijas dēļ likušas veikt izmaiņas brīvlaiku kārtībā.

  • Pavasara brīvdienas 1.–12. klases skolēniem būs no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam;
  • Vasaras brīvdienas 1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem - no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
  • Savukārt 1. klases skolēniem, kuriem ārkārtējās situācijas dēļ tika pagarināts brīvlaiks, noteikumu grozījumi neparedz februārī noteikto vienas nedēļas brīvlaiku.