Ko darīt, ja 500 eiro atbalstu var saņemt vecāks, kurš bērnu neaudzina?

500 eiro vienreizējais atbalsts ģimenēm par katru bērnu, kas tiks izmaksāts līdz 31. martam, radījis daudz jautājumu par tā saņemšanas niansēm, tāpēc svarīgākās skaidro Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Zita Mustermane.

FOTO: Pexels.com

Izmaiņas par pabalsta saņemšanu var pieteikt līdz 1. martam

Ministrijā uzsver, ka ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņu var veikt līdz 1.martam, pēc kā VSAA būs tiesīga apturēt šī atbalsta vai citu pabalstu izmaksu līdz brīdim, kamēr bāriņtiesa tiks skaidrībā, kuram vecākam ir tiesības to saņemt.

Mustermane paskaidro: "Bāriņtiesu likumā noteikts, ka bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, lemj par valsts sociālo pabalstu izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu. Tādējādi, gadījumos, kad vecākiem rodas domstarpības par minēto pabalstu izmaksu otram vecākam, bāriņtiesa pieņem lēmumu par pabalsta izmaksas pārtraukšanu vecākam, kurš bērnu neaudzina."

Mustermane arī norāda, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neizšķir vecāku strīdus un nav tiesīga pārtraukt jau piešķirtā pabalsta izmaksu, pamatojoties tikai un vienīgi uz otra vecāka iesniegumu. VSAA pārtrauc izmaksāt pabalstu, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par izmaksas pārtraukšanu vienam vecākam un izmaksu personai, kas faktiski audzina bērnu, vai otra vecāka labprātīga atteikšanās no turpmākās pabalsta saņemšanas.

"Ja vecākiem pastāv domstarpības par kāda no minēto pabalstu izmaksu otram vecākam, aicinām personas līdz 2021.gada 1.martam vērsties savas administratīvās teritorijas bāriņtiesā ar iesniegumu par pabalsta izmaksu viņam," norāda Mustermane.

Viņa skaidro, ka situācijā, kad bāriņtiesa līdz 2021.gada 1.martam saņems iesniegumu no personas ar lūgumu par kāda no pabalsta izmaksas maiņu un piešķiršanu personai, kura faktiski audzina bērnu, bāriņtiesa nekavējoties par to informēs VSAA un VSAA uz minētā iesnieguma pamata būs tiesīga veikt jau piešķirtā pabalsta, kā arī vienreizēja atbalsta izmaksas apturēšanu līdz brīdim, kamēr bāriņtiesa pieņems lēmumu, kurš no vecākiem ir bērna faktiskais audzinātājs un ir tiesīgs turpmāk saņemt pabalstus par bērnu.

 

Pēc minētā iesnieguma saņemšanas, bāriņtiesa uzsāks administratīvo lietu un atbilstoši bērna labākajām interesēm izvērtēs, kuram no vecākiem būs turpmāk tiesības saņemt kādu no iepriekš minētajiem pabalstiem, tostarp vienreizējo atbalstu par bērnu. Ja personas iesniegums par pabalsta izmaksas maiņu tiks saņemts pēc 2021.gada 1.marta, bāriņtiesa ziņas par administratīvās lietas ierosināšanu nesniegs VSAA un vienreizējo atbalstu saņems vecāks, kuram šobrīd ir tiesības uz kādu no minētajiem pabalstiem, norāda ministrijā.
 

Kas jāzina par 500 eiro atbalstu bērniem?

Reklāma
Reklāma

500 eiro tiks izmaksāti par katru bērnu personām, kurām:

  • laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam;
  • vai ir tiesības uz ģimenes valsts pabalstu;
  • vai ir tiesības uz piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti;
  • kurai sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu.

Atbalsts tiks izmaksāts arī par bērniem, kas piedzims ārkārtējās situācijas laikā – līdz 6. aprīlim.

 

500 eiro pabalstu par katru bērnu izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) automātiski - bez iesnieguma. No izmaksātā atbalsta netiks atskaitīti nodokļi, veikta parādu piedziņa un ieturējumi. Šo atbalstu neņems vērā vērtējot atbilstību maznodrošinātas/ trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

Labklājības ministrijā uzsver, ka 500 eiro atbalstu par katru bērnu ģimenes saņems līdz 31. martam, bet personas, kurām tiesības uz pabalstu radīsies no 1. marta līdz ārkārtējā situācijas beigām – 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta līdz viena gada vecumam vai ģimenes valsts pabalsta pieprasīšanas. Ja naudu nepaspēs pārskaitīt kopā ar ģimenes valsts pabalstu, tad tiks veikts atsevišķs maksājums.

Tāpat, lai šis atbalsts neaizietu parādu segšanai, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome aicina parādniekus informēt savus tiesu izpildītājus par šī pabalsta saņemšanu.