Vai skolēniem tiks atcelti eksāmeni un diagnosticējošie darbi?

Izglītības un zinātnes ministrija šodien, 6. janvārī, tiešsaistes preses konferencē ziņoja par to, kā iecerēta skolu darbība tuvākajā laikā un kā varētu iezīmēties skolēnu eksāmenu un diagnosticējošo darbu kārtošana. Konferencē ministre pavēstīja, ka iecerēts pēc 25. janvāra skolās atgriezt 1.–4. un 9. un 12. klašu skolēnus.

Ja eksāmenus nevarēs kārtot klātienē, tad 9. un 12. klašu skolēniem izliks gada vērtējumu

FOTO: Shutterstock.com

Ja eksāmenus nevarēs kārtot klātienē, tad 9. un 12. klašu skolēniem izliks gada vērtējumu

Ministre norādīja, ka šīs divas nedēļas līdz 25. janvārim ir dotas, lai uzlabotu epidemioloģisko situāciju un skolēni pamazām varētu atgriezties skolā. 

Kā no rādīja I. Šuplinska, būtiska šķirtne par to, kā tiks organizēti pārbaudes darbi, ir pavasara brīvlaiks un tas, kāda būs epidemioloģiskā situācija uz to brīdi. Ministre uzsvēra – ja līdz pavasara brīvlaikam izlaidumu klases – 9. un 12. klase – netiek līdz klātienes mācību procesam un līdz konsultāciju procesam, tad tiks domāts par eksāmenu vai nu mazināšanu, vai atcelšanu. 

Ja piepildās situācija, ka mācības 9. un 12. klasēm līdz mācību gada beigām notiek attālināti, tad gala eksāmeni tikšot atcelti.

Diagnosticējošie darbi 3. un 6. klasēm tiek saglabāti 
Diagnosticējošie darbi 3., 6. un 11. klasēm tiek plānoti klātienē, ja skolēni varēs atgriezties skolās un mācīties klātienē. Ja mācības notiek daļēji klātienē un daļēji attālināti, 3. un 6. klases tāpat plāno diagnosticējošos darbus veikt klātienē līdz 12. martam, bet 11. klase – klātienē līdz mācību gada beigām. Savukārt, ja mācības līdz semestra beigām noris attālināti, 3. un 6. klasēm saglabājas diagnosticējošie darbi, bet tie tiek veikti vai nu tiešsaistē, konsultācijā vai pildot izdrukātu darbu (atbilstoši epidemioloģiskai situācijai). Vienīgi C modeļa situācijā, kad mācības ir attālināti visu mācību gadu, 11. klasei diagnosticējošais darbs nav paredzēts. 
I. Šuplinska uzsvēra, ka diagnosticējošie darbi neietekmē gala vērtējumu, bet ir skolēna zināšanu un prasmju objektīvs vērtējums.

Reklāma
Reklāma

Ja izlaiduma klases uzsāk mācības klātienē
Ministres skaidrojumā, šīs divas nedēļas līdz 25. janvārim tiek dotas, lai uzlabotu epidemioloģisko situāciju ar cerību, ka pakāpeniski no 25. janvāra tiks atjaunots mācību process klātienē. Ja 9. klasēm mācības tiek atjaunotas klātienē, eksāmeni arī tiek kārtoti klātienē (pamattermiņā, ja skolēniem mācības klātienē atsākas no februāra). Ja 12. klases var atgriezties skolās, skolēni kārto 3 obligātos centralizētos eksāmenus – latviešu valodu, matemātiku, svešvalodu. Svešvalodu eksāmeni tiek pārcelti uz maiju. Ja skolēnam, lai iestātos kādā augstskolā, ir nepieciešams, viņš var kārtot centralizēto eksāmenu fizikā, bioloģijā, ķīmijā, vēsturē. 
Eksāmeni vēlākais var notikt jūnijā, ar papildtermiņu jūlijā. 

Ja 12. klases var atgriezties skolās, skolēni kārto 3 obligātos centralizētos eksāmenus – latviešu valodu, matemātiku, svešvalodu.

Eksāmeni tiks atcelti, ja izlaiduma klases līdz pavasara brīvlaikam netiks mācībās klātienē
Ministrijas plāns paredz, ka pavasara brīvlaiks ir kā robežšķirtne tam, vai šogad izlaiduma klasēm varētu notikt eksāmeni. Ja piepildās situācija, ka mācības 9. un 12. klasēm līdz mācību gada beigām notiek attālināti, tad gala eksāmeni tikšot atcelti. Taču ministres ieskatā, šis modelis netiek uzskatīts par ticamu. Šādā gadījumā izlaiduma klases kārtos monitoringa darbus, kas neietekmēs gala vērtējuma atzīmi, bet mācību gadu beidz ar vērtējumu gadā. Mazākumtautību skolu skolēniem tiks piedāvāta iespēja kārtot eksāmenu latviešu valodā pēc izvēles.