1.semestra vērtējumu var neizlikt visai klasei, bet ne skolēnam individuāli

Pirmā semestra vērtējuma neizlikšana ir pieļaujama vienīgi visiem vienas klases skolēniem, nevis individuāli kādam no šīs klases skolēniem, uzsver Valsts izglītības satura centrā (VISC).

 

FOTO: Shutterstock.com

Attālinātās mācības liek pārvērtēs atzīmju izlikšanas kārtību

Jau vēstīts, ka ņemot vērā mainīgo epidemioloģisko situāciju un 2020./2021. mācību gada pirmajā semestrī notikušās izmaiņas mācību procesa organizācijā, otrdien valdība nolēma, ka vispārējās izglītības ieguvē izglītības iestāde varēs patstāvīgi pieņemt lēmumu par pirmā semestra vērtējuma izlikšanas nepieciešamību mācību priekšmetā vai kursā.

Kā liecina paziņojums VISC mājaslapā, šajā semestrī izglītības iestādēm vairākkārt nācās pielāgoties dažādiem ierobežojumiem, lai samazinātu Covid-19 izplatību, tostarp pārejot uz attālinātām mācībām atsevišķiem izglītojamiem vai klasēm.

Tāpat šobrīd esot izveidojusies situācija, ka pat vienas izglītības iestādes vienā klašu grupā var būtiski atšķirties ne vien apgūtais mācību priekšmeta saturs, bet arī skolēnu iegūto summatīvo vērtējumu skaits.

Šobrīd esot izveidojusies situācija, ka pat vienas izglītības iestādes vienā klašu grupā var būtiski atšķirties ne vien apgūtais mācību priekšmeta saturs, bet arī skolēnu iegūto summatīvo vērtējumu skaits.

VISC atgādināja, ka jaunais valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarts neparedz semestra vērtējumu izlikšanu, tomēr 2020./2021.mācību gadā tas ir attiecināms tikai uz 1., 4., 7. un 10.klasēm, tādēļ ikdienas situācijā pārējās klasēs būtu izliekams pirmā semestra vērtējums.

Ņemot vērā ārkārtējā situācijā notikušās izmaiņas mācību procesa organizācijā, kā arī izglītības iestādes patstāvību izglītības programmas īstenošanā, valdība noteica, ka vispārējās izglītības ieguvē 2020./2021.mācību gadā 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11. un 12. klasē skola varēs patstāvīgi pieņemt lēmumu par pirmā semestra vērtējuma izlikšanas nepieciešamību mācību priekšmetā.

Ja izglītības iestāde pieņems lēmumu par pirmā semestra vērtējuma neizlikšanu, tad gada vērtējums mācību priekšmetā būs jānosaka, ņemot vērā visā 2020./2021. mācību gadā iegūtos summatīvos vērtējumus.

Reklāma
Reklāma

VISC skaidro, ka pirms lēmuma pieņemšanas par semestra vērtējuma neizlikšanu, skolai sākotnēji patstāvīgi un reizē atbildīgi jāizvērtē šī mācību gada pirmajā semestrī skolēnu apgūtais mācību priekšmetu saturs un tajos iegūtais summatīvo vērtējumu skaits, kā arī jāņem vērā citi objektīvi apsvērumi, piemēram, vairāku skolotāju vienlaicīga atrašanās pārejošā darba nespējā apstiprinātās Covid19 infekcijas dēļ.

Nepieciešamības gadījumā skolai jāveic grozījumi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā vai arī vismaz jāizdod skolas direktora rīkojums par pirmā semestra vērtējumu neizlikšanu - visās klasēs, konkrētajās klasēs, konkrētajos mācību priekšmetos vai konkrētajos mācību priekšmetos konkrētajām klasēm - un par to savlaicīgi jāinformē skolēni un viņu vecāki.

Tāpat VISC akcentē, ka, lai nodrošinātu vienlīdzības principa ievērošanu, ir jāpieņem vienots lēmums par pirmā semestra vērtējuma izlikšanu vai neizlikšanu visās klasēs, piemēram, no 1.-12.klasei, konkrētās klasēs, piemēram, 4.a vai 5.b, konkrētos mācību priekšmetos visiem skolēniem, piemēram, matemātikā, vai konkrētos mācību priekšmetos konkrētām klasēm, piemēram, matemātikā 7.a klasei.

Centrā informē, ka izglītības iestāde var neizlikt vērtējumu 2020./2021. mācību gada pirmajā semestrī, ja skolēniem objektīvu apstākļu dēļ nav bijusi iespēja pilnvērtīgi apgūt plānoto mācību priekšmetu (kursu) saturu, kā arī grozot skolas iekšējo vērtēšanas kārtību, mainīt vērtējumu izlikšanu/neizlikšanu visām klašu grupām kopīgi, nosakot vienotu 1. semestra vērtēšanas kārtību.

Tāpat skola var mainīt vērtēšanas kārtību konkrētā mācību priekšmetā vai vienai noteiktai klašu grupai jeb vērtēšanas kārtību atstāt nemainīgu.