Cik papildienākumu drīkst būt vecākam, kurš saņem vecāku pabalstu?

Vai un cik daudz drīkst būt papildu ienākumi, lai, esot bērna kopšanas atvaļinājumā, turpinātu saņemt vecāku pabalstu pilnā apmērā, stāsta Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) vecākā eksperte Aiva Zīrāka.

FOTO: Shutterstock.com

Aiva Zīrāka norāda – noslēgto autorlīgumu un saņemto atlīdzību skaits nav vecāku pabalsta izmaksu ietekmējošs faktors.

Ja esi bērna kopšanas atvaļinājumā un saņem arī vecāku pabalstu, tātad gan pirms bērna piedzimšanas, gan pašlaik esi sociāli apdrošināta (sociālo nodokli par tevi maksājis darba devējs vai darīji to pati kā pašnodarbināta persona). Vienlaikus tiek saņemts arī 171 eiro, ko VSAA katru mēnesi ieskaita tavā bankas kontā, un tas ir bērna kopšanas pabalsts, kas pienākas visiem – arī tiem, kuri nav nodarbināti un nav maksājuši sociālo nodokli. Tāpēc, ja atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, veic kādu autordarbu un par to saņem atalgojumu, tas var ietekmēt saņemamā vecāku pabalsta apmēru. Tas savukārt atkarīgs no iepriekš maksāto nodokļu apmēra un tā, vai izvēlies saņemt vecāku pabalstu līdz bērna gada vai pusotra gada vecumam. Pirmajā gadījumā saņemsi vecāku pabalstu 60% no aprēķinātās vidējās algas, otrajā – 43,75%. Bet, ja bērna kopšanas atvaļinājuma laikā izvēlēsies arī strādāt, tad tev pienāksies vien 30% no piešķirtā vecāku pabalsta apmēra. Viss minētais attiecas gan uz darba ņēmējiem, gan pašnodarbinātajiem. 

Un tomēr…

…ja saņem vecāku pabalstu un tev ir iespēja padarīt kādu darbiņu pret autoratlīdzību, tad zini, ka jau vairāk nekā divus gadus ir noteikta kārtība, ka šī darbiņa devējam no visas izmaksājamās autoratlīdzības summas ir jāveic par autoratlīdzības saņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 5% apmērā pensiju apdrošināšanai.

Savukārt divos gadījumos tev noteikti ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam,  neskatoties uz to, ka autoratlīdzības izmaksātājs ir veicis minēto 5% iemaksu pensiju apdrošināšanai. 

Tev jāreģistrējas VID, ja:

  • ienākums no autoratlīdzības ir vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā (šogad tie ir 430 eiro mēnesī ) un tu neesi darba attiecībās ne ar autoratlīdzības izmaksātāju, ne ar kādu citu darba devēju;
  • ienākums no autoratlīdzības ir vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā un tu esi darba ņēmējs, bet VID reģistrētā (bruto) darba alga ir mazāka par valstī noteikto  minimālo algu, proti, šobrīd nesasniedz 430 eiro mēnesī. 

NAV jāreģistrējas VID, ja:

  • tev izmaksā autoratlīdzību (neatkarīgi no tās apmēra) un pie viena vai vairākiem darba devējiem saņem algu, kas ir lielāka par minimālo darba algu valstī, proti, 430 eiro mēnesī (minētais neattiecas, ja esi darba ņēmējs mikrouzņēmumā vai strādā kā sezonas laukstrādnieks, par kuru tiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis);
  • esi darba ņēmējs un autoratlīdzība, kuras apmērs pārsniedz minimālo darba algu (430 eiro), izmaksāta bērna kopšanas atvaļinājuma laikā vai pārejošas darbnespējas laikā, vai arī grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā – tad VSAOI kā pašnodarbinātajam nav jāveic. 

Tātad, ja māmiņa ir darba ņēmēja, kura atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un vienlaikus ir 

paveikusi arī kādu autordarbu, tad pie šādiem nosacījumiem viņai nav jāmaksā pašai obligātās iemaksas kā pašnodarbinātai. Bet, ja vecāku pabalsta saņemšanas laikā tiek veiktas VSAOI 5% apmērā tikai pensiju apdrošināšanai (tātad, tās veic autoratlīdzības izmaksātājs) un autoratlīdzības saņēmējam pašam papildus nav jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam – par šo periodu ir tiesības saņemt vecāku pabalstu piešķirtajā apmērā. 

Tas nozīmē, ka tad, ja tu kā darba ņēmējs, kura bruto alga, piemēram, ir 600 eiro mēnesī, esot bērna kopšanas atvaļinājumā, autoratlīdzībās saņemu 650 eiro – tev nav jāreģistrējas kā pašnodarbinātai un vecāku pabalstu saņemsi pilnā apmērā kā aprēķināts. 

Aiva Zīrāka norāda, ka gadījumos, kad māmiņa vai tētis tomēr izvēlas reģistrēties kā pašnodarbinātais, esot bērna kopšanas atvaļinājumā, un veic obligātās iemaksas pilnā apmērā (32,15%), tad gan šajā laikā vecāku pabalsts tiks izmaksāts 30% no piešķirtā apmēra. 

 

 

Der zināt!

Vecāku pabalstu ir tiesības turpināt saņemt arī pēc darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa zaudēšanas! Piemēram, ja laikā, kad saņem vecāku pabalstu, tu pārtrauc darba attiecības. Vienīgi tādā gadījumā situācija attiecībā uz autoratlīdzības saņēmēja pienākumu veikt VSAOI kā pašnodarbinātajam mainās un, saņemot autoratlīdzību, tās ir jāveic, ja ienākums ir vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā (430 eiro) un autoratlīdzības saņēmējs nav darba attiecībās ne ar autoratlīdzības izmaksātāju, ne ar kādu citu darba devēju.

Reklāma
Reklāma

Par periodu, par kuru būs veiktas VSAOI kā pašnodarbinātajam, vecāku pabalstu izmaksās 30% no piešķirtā pabalsta apmēra.

Ja autoratlīdzības apmērs ir mazāks par 430 eiro, autoratlīdzības saņēmējam pašam nav jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam un vecāku pabalstu izmaksā piešķirtajā apmērā.

 

 

Vai papildu ienākumi drīkst būt regulāri? 

Aiva Zīrāka norāda – noslēgto autorlīgumu un saņemto atlīdzību skaits nav vecāku pabalsta izmaksu ietekmējošs faktors: “Svarīgs faktors – vai pabalsta saņēmējs pabalsta saņemšanas laikā ir guvis ienākumus kā darba ņēmējs (darba algu) vai arī guvis ienākumus kā pašnodarbinātais jeb veicis VSAOI kā pašnodarbinātais, proti – 32,15%, kas ir pilnā pašnodarbinātā VSAOI likme, ja ienākumi mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālo darba algu 430 eiro.” 

Savukārt, ja atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā pie viena darba devēja, papildus tiek noslēgts īslaicīgs darba līgums ar kādu citu darba devēju, tad par šo periodu vecāku pabalsts tiks izmaksāts 30% apmērā. 

 

 

Ja interesē vēl kas par šo jautājumu…

…lasi www.vsaa.gov.lv un www.latvija.lv.

…raksti konsultacijas@vsaa.gov.lv.

…zvani 64507020.