Mainīsies primārā mājokļa nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Gaidāmas arī citas izmaiņas īpašuma nodokļa aprēķinos

2022. gada 1. janvārī varētu stāties spēkā jaunas kadastrālās vērtības nekustamajam īpašumam, kas paredz vairākas izmaiņas, tostarp arī nekustamā nodokļa aprēķinā.

Grozījumi paredz nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu primārajam mājoklim vērtībā līdz 100 000 eiro

FOTO: Shutterstock.com

Grozījumi paredz nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu primārajam mājoklim vērtībā līdz 100 000 eiro

Tieslietu ministrija (TM) un Valsts zemes dienests (VZD) 15.jūlijā ir nodevusi projektētās kadastrālās vērtības publiskai apspriešanai un aicina pašvaldības un iedzīvotājus iepazīties ar projektu un kadastrālo vērtību pamatojošo informāciju vietnē www.kadastralavertiba.lv un VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv.

Grozījumu mērķis bija pārrēķināt kadastrālās vērtības, lai tās atbilstu esošajai tirgus situācijai un panākt, lai visiem objektiem kadastrālās vērtības tiek aprēķinātas pēc vienādiem principiem. Pilnveidotā kadastrālās vērtēšanas metodika tika apstiprināta valdībā šī gada sākumā.

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredz nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu primārajam mājoklim vērtībā līdz 100 000 eiro. 

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” paredz nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu primārajam mājoklim vērtībā līdz 100 000 eiro. Tas nozīmētu, ka, piemēram, primārajam mājoklim ar kadastrālo vērtību 80 000 eiro nekustamā īpašuma nodokļa maksājums būtu 0 eiro, bet mājoklim ar kadastrālo vērtību 120 000 eiro NĪN tiktu rēķināts no 20 000 EUR vērtības. Līdzīgs princips tiktu attiecināts arī uz zemi zem primārā mājokļa, nosakot, ka šajos gadījumos nodokļa aprēķinam izmanto 1/5 daļu no kadastrālās vērtības. Piemēram, ja kadastrālā vērtība ir 10 000 eiro, tad šobrīd nekustamā īpašuma nodoklis ir 150 eiro. Pēc jaunā piedāvājuma ieviešanas tie būtu 30 eiro.

Līdzīgs princips tiktu attiecināts arī uz zemi zem primārā mājokļa, nosakot, ka šajos gadījumos nodokļa aprēķinam izmanto 1/5 daļu no kadastrālās vērtības. 

Reklāma
Reklāma

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Kadastrālās vērtības izmanto 16 dažādu nodokļu, nodevu un maksājumu aprēķinam, līdz ar to ir svarīgi, lai tās tiktu aprēķinātas taisnīgi un pēc vienādiem principiem visiem. Diemžēl līdzšinējā kadastrālās vērtēšanas metodika pavēra plašas nodokļu optimizācijas iespējas un noteica to, ka, piemēram, jauniem projektiem kadastrālo vērtību atbilstība to faktiskajai vērtībai ir mazāka, nekā vecākiem projektiem. Naudas izteiksmē tas nozīmēja, ka, piemēram, par pēc 2000. gada būvētu lielveikalu NĪN nekustamā īpašuma nodoklis tiek maksāts no proporcionāli mazākas daļas nekā par padomju laikā būvētu ēku.”

Aprēķinot projektētās kadastrālās vērtības, ņemti vērā arī tādi faktori kā ēkas nolietojums, materiāli, būvniecības periods un citi ēkas raksturojošie rādītāji. Vērtības noteikšanai ir ņemts vērā īpašuma novietojums un vides izmaiņas ap īpašumu – kā attīstījusies vai gluži otrādi degradējusies apkārtējā vide, infrastruktūra – jauni ceļi, publiskā infrastruktūra u.tml.rādītāji, jo tie tiek ietverti zonējumā. Nosauktie rādītāji ir arī galvenie, kas nosaka īpašuma tirgus vērtību.

Pašreiz spēkā esošās kadastrālās vērtības aprēķinātas izmantojot nekustamo īpašumu darījumus par 2012. un 2013. gadu, savukārt jaunās projektētās kadastrālās vērtības aprēķinātas atbilstoši situācijai NĪ tirgū uz 2019.gada 1.jūliju.