No šodienas pie krīzes pabalsta piemaksās 50 eiro par katru aprūpē esošu bērnu

Izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc tās beigām pašvaldība ģimenēm vai personām, kurām tiek izmaksāts pabalsts krīzes situācijā, saņems papildus 50 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam. Šo summu apmaksās valsts.

FOTO: Shutterstock.com

To paredz 9. aprīlī valdības sēdē pieņemtais likumprojekts “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”. Tas vēl jāpieņem Saeimai.

“Valdības sēdē pieņemtais likumprojekts ir turpinājums jau pieņemtajiem lēmumiem, lai šajā ārkārtas situācijā palīdzētu visneaizsargātākajiem cilvēkiem. Arī turpmāk darīsim visu iespējamo, lai neviens nepaliktu bez iztikas līdzekļiem,” uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.

Likumprojekta ieviešana nodrošinās 100% valsts atbalstu pašvaldībām palīdzības sniegšanai ārkārtējā situācijā ģimenēm (personām), tai skaitā audžuģimenēm un aizbildņiem, kuras nonākušas krīzes situācijā, palielinot izmaksājamā pabalsta apmēru  par 50 eiro katram bērnam.
 

Kas ir krīzes pabalsts: 
Ja iedzīvotājs ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pašvaldība no sava budžeta var piešķirt krīzes pabalstu. Covid-19 dēļ noteiktās ārkārtējās situācijas laikā pusi šo izdevumu pašvaldībai kompensēs valsts, bet ne vairāk kā 40 eiro mēnesī par vienai personai piešķirto pabalstu triju mēnešu periodā.

Reklāma
Reklāma