Privātās pamatskolas DOMDARIS vērtējums par attālinātās mācīšanās procesu

Šajā pavisam neparastajā laikā, kad jau divas nedēļas bērni ir mācījušies attālināti, katrā skolā, katrā klasē un arī ģimenē turpina veidoties jaunas pieredzes, prasmes un paradumi. Arī Privātās pamatskolas DOMDARIS kolektīvs jau ir izdarījis pirmos secinājumus par attālinātās mācīšanās procesu.

Skolēni saņem individuālas atgriezeniskās saites no mācību priekšmetu skolotājiem gan e-klases pastā, gan whatsapp sarakstē.

FOTO: Shutterstock.com

Skolēni saņem individuālas atgriezeniskās saites no mācību priekšmetu skolotājiem gan e-klases pastā, gan whatsapp sarakstē.

Izvērtējot jaunos apstākļus, skolotāji atzīst, ka šis ir intensīvs mācīšanās un pašizaugsmes laiks, kur īpašs prieks ir par savstarpēju atbalstu un spējām pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, un strādāt visiem kopā jaunā kvalitātē. Attālinātā mācīšanās procesa nodrošināšana ir ļoti radošs ideju ģenerēšanas process, kas prasa daudz vairāk laika kā klātienes stundu sagatavošana. Turklāt skolotāju komandai bija kopīgi jāmeklē un jāapgūst jauni tehniski risinājumi, lai veiksmīgāk nodrošinātu attālinātās mācīšanās procesu, kas būtu ērts un viegli saprotams arī skolēniem. 


Kā notiek mācību attālināto mācību process
Skolotāji tagad katrai nākamajai nedēļai sagatavo patstāvīgi pildāmu mācību plānu, kurā skolēnam pieejamas saites uz pildāmajiem uzdevumiem, informācija, ar kuru skolēnam jāiepazīstas un norādīta darbu iesniegšanas kārtība. Lielākā daļa mācību uzdevumu skolēniem ir jāiesniedz līdz ceturtdienai, savukārt piektdienā skolēniem jāiesniedz uzdevumi tikai dažos mācību priekšmetos. Katrs skolēns pats plāno savu mācību dienu un uzdevumu pildīšanas secību nedēļas ietvaros. Klases stundas notiek Zoom konferenču formātā. Plānojot attālinātās mācīšanās procesu prognozējām, ka sākot no 3.klases skolēni uzdevumus spēs veikt patstāvīgāk, tajā pašā laikā, 1. un 2.klases skolēniem ir nepieciešams lielāks vecāku un skolotāju atbalsts. 

Skolotāji atzīst, ka viņiem ļoti pietrūkst tieša klātienes komunikācija ar skolēniem un atgriezeniskā saite par savu darbu, tāpēc šobrīd jādomā, kā nepazaudēt saikni ar skolēniem, kad klātienē nesatiekamies.


Skolotājiem ir  svarīgi saņemt skolēnu un vecāku jautājumus un atgriezenisko saiti, sekot līdzi, kā skolēniem veicas ar uzdevumu izpildi, lai nākamās nedēļas mācību plānu uzlabotu un pielāgotu skolēnu mācīšanās vajadzībām mājas apstākļos. Skolotāji atzīst, ka viņiem ļoti pietrūkst tieša klātienes komunikācija ar skolēniem un atgriezeniskā saite par savu darbu, tāpēc šobrīd jādomā, kā nepazaudēt saikni ar skolēniem, kad klātienē nesatiekamies. Skolotāji ir pamanījuši, ka ir būtiski pieaudzis darba laiks strādājot pie datora, kā arī viņi kļuvuši emocionālāki, pastiprinājusies neziņa un stress. 


Lai visiem kopā būtu vieglāk sekot līdzi skolēnu iesniegtajiem darbiem, ar vecākiem tika kopīgota sistēma, kur redzams katra skolēna iesniegto darbu skaits un statuss atbilstoši prasītajam. Skolēni saņem individuālas atgriezeniskās saites no mācību priekšmetu skolotājiem gan e-klases pastā, gan whatsapp sarakstē. E-klasē skolēni par katru iesniegto darbu saņem formatīvos vērtējumus. kā arī nekur nav pazudušas uzslavas jeb pateicības biļetes, tikai tagad tās ir digitālas. Visa skolotāju komanda noteikti ir uzlabojusi savas tehnoloģiskās prasmes.

Šobrīd ļoti palīdz DOMDARIS iepriekšējās iestrādnes, piemēram, skolotāju kopdarbs, kad skolotāji vienu reizi nedēļā sanāk kopā, lai pārrunātu un plānotu turpmāko darbu.


Noder skolas iestrādnes
Šobrīd ļoti palīdz DOMDARIS iepriekšējās iestrādnes, piemēram, skolotāju kopdarbs, kad skolotāji vienu reizi nedēļā sanāk kopā, lai pārrunātu un plānotu turpmāko darbu. Arī šobrīd, lai gan attālināti, mēs strādājam kopā kā viena komanda, tieši tāpēc mums izdodas nodrošināt skolēnam draudzīgu attālinātās mācīšanās procesu. Arī pašvadīta mācīšanas ir bijis skolas DOMDARIS ikdienas darba pamatprincips, kas tagad dod rezultātus. Skolēniem, kuriem ir bijusi iespēja apgūt pašvadītas mācīšanās prasmes vairāku gadu garumā, šobrīd lieliski izdodas organizēt savu darbu un apgūt mācību saturu patstāvīgi. Tāpat kā iepriekš, tā arī tagad mācību programmas uzdevumi ir radoši, skolotāji uzdod gan funkcionālā dizaina uzdevumus, gan izaicinājumus darboties ar dabas materiāliem, gan mācīties gatavot ēst, gan filmēt video stāstus un dokumentēt savu darba procesu.
Skolas dibinātāja un direktore Ilze Logina priecājas, ka ir izdevies izveidot sistēmu, kurā sadarbojas visas iesaistītās puses – skolotāji, skolēni un vecāki. Adaptējoties jaunajiem apstākļiem un izveidojot jauno sistēmu, mums jau bija nepieciešamās zināšanas par DOMDARIS skolēnu mācīšanās vajadzībām un spējām, mājās pieejamajām viedierīcēm un interneta pieslēgumu, kā arī skolēnu prasmēm, kas atviegloja skolēniem piemērota satura izveidi. Attālināto mācību satura veidošanā izmantojām 6 gadu laikā nostiprināto komandas spēku un resursu, ko tagad varam novērtēt jaunā kvalitātē. Tas ir vēl nebijis izaugsmes lēciens gan katram individuāli, gan visam kolektīvam kopā.

Reklāma
Reklāma


DOMDARIS mācību procesā sasaista dažādu mācību priekšmetu saturu, piemēram, dabas zinību stundās iegūtās zināšanas par muskuļiem tiek pielietotas arī sporta stundās vai vizuālās mākslas uzdevumos ir arī matemātikas uzdevumi. Integrētā sistēma ne tikai palīdz skolēniem adaptēties mūsdienu darba tirgus vajadzībām, bet arī rada iespēju skolotājiem strādāt ciešā sadarbībā. 

 
Atgriezeniskā saite no vecākiem
Vecāku viedokļi, atsauksmes un pieredze, kas palīdz pilnveidot mācību darbu, tiek apkopoti gan aptaujas veidā, gan tieši sazinoties ar klases audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. 


ALĪSE NĪGALE, Kriša (6.klase), Jūlija (3.klase) un Rūtas (pirmsskola) mamma: “Manuprāt, ir ļoti labi, ka ir nedēļas plāns, tas palīdz saprast apjomu un plānot dienas. Apjoms ir atbilstošs četrās mācību dienās padarāmajam. Tā kā man ir 2 skolnieki, redzu, ka vecākajam iet vieglāk, jaunākajam grūtāk. Abiem pietrūkst motivācijas (strādāju par atgādinātāju šajā laikā), bet jaunākajam īpaši pietrūkst tas, ka nav kopā ar klasesbiedriem un skolotājiem. Taču viņam patīk, ka var izdarīt un uzreiz aizsūtīt darbu, un var uzreiz pievērsties savām lietām (nav jānāk mājās no skolas)”.


ZANE ZUSTA, Patrika (1.klase) mamma: “Pirmās divas nedēļas mācoties mājās mums ir pagājušas ļoti labi un pietiekami veiksmīgi. Jau no pirmās dienas turējāmies pie dienas režīma - cēlāmies gandrīz tikpat agri kā ejot uz skolu, paēdam brokastis un tad ķeramies klāt skolas lietām. No deviņiem līdz divpadsmitiem mājās ir klusums - vecākais dēls mācās pats, bet es asistēju pirmklasniekam un paralēli strādāju. Šī darba atsmosfēra ir produktīva un visi respektē viens otru, ievērojot klusumu. Man patīk DOMDARA skolotāju video, jo novēroju, ka bērns tos uztver nopietni un nezaudē saikni ar skolu. Patriks šo situāciju uztver ļoti elastīgi un neanalizē, ka vispār tas varētu būt savādāk. Mēs izpildām uzdotos mērķus un pārējais laiks pieder viņam, tāpēc viņš ir ļoti apmierināts.”