Iepazīsties! Tiešsaistes materiālu vietne latviešu valodas apguvei

Lai sniegtu atbalstu latviešu valodas apguvē, 2014. gadā Latviešu valodas aģentūra izveidoja tiešsaistes materiālu vietni tīmekļvietnē www.valoda.lv. Vietnē Māci un mācies latviešu valodu šobrīd ir pieejami vairāk nekā 200 multimodāli materiāli, kas grupēti atbilstoši mērķauditorijai – valodas apguvējiem noderēs sadaļa Mācies, pedagogiem un vecākiem – sadaļa Māci.

FOTO: Shutterstock.com

Sadaļā Māci piedāvājam multimodālus mācību un metodiskos materiālus latviešu valodas apguvei, materiālus profesionālai pilnveidei, grāmatas, rakstus, videolekcijas un citus noderīgus materiālus. Ērtākai lietošanai metodiskie un mācību materiāli ir grupēti pa vecumposmiem un mērķauditorijām. Apakšsadaļā Vecākiem sniegti padomi valodas vides radīšanai, kā arī apkopoti izziņas un praktiski izmantojami materiāli.

Sadaļai Mācies ir jauna struktūra, tā sadalīta četros vecumposmos, katrā izvietojot piemērotus tiešsaistes materiālus – spēles, ābeci, interaktīvus materiālus un mācību kursus, komiksus, animācijas filmas, mācību grāmatas u.c. Svarīgi, ka materiāli ir veidoti tā, lai valodas apguvējs pilnveidotu visas valoddarbības prasmes – lasītprasmi, rakstītprasmi, klausītiesprasmi un runātprasmi, kā arī attīstītu gan vārdu krājumu, gan nostiprinātu zināšanas par latviešu valodas gramatiku.

Aicinām izmantot vietni Māci un mācies latviešu valodu (www.valoda.lv), veidojot tiešsaistes mācību stundas, pilnveidojot un nostiprinot latviešu valodas zināšanas, kā arī interesanti un jēgpilni mācoties patstāvīgi mājās!

Reklāma
Reklāma