Kā ar attālināto mācību organizēšanu veicas 67 gadus vecai nelielas skolas skolotājai. Pieredze

Skolēnu brīvlaiks skolotājiem bija rosīgs. Šajās dienās bija jāpārplāno stundas un jāsagatavojas attālinātās mācīšanās procesam. Kā ar to visu veicās kādas nelielas skolas 67 gadus vecai vēstures skolotājai? Lūk, viņas pārdomas. 

Ja nu akurāt kaut kas šajā mācību gadā paliks nepagūts, to varēs izdarīt nākamā mācību gada sākumā, kad pāris nedēļas paredzētas iepriekšējā gada mācību vielas apgūšanai.

FOTO: Shutterstock.com

Ja nu akurāt kaut kas šajā mācību gadā paliks nepagūts, to varēs izdarīt nākamā mācību gada sākumā, kad pāris nedēļas paredzētas iepriekšējā gada mācību vielas apgūšanai.

Visi priekšdarbi ir veikti, skola ir sagatavojusies. Kā veiksies reāli dzīvē, redzēsim, kad attālinātā mācīšanās reāli sāks īstenoties. 

Esam pavisam neliela skola – mums ir mazliet virs 50 bērniem, neskaitot bērnudārza vecuma audzēkņus. No visiem skolēniem divām 6. klases meitenēm – dvīņumāsām – mājās nav atbilstošu iekārtu, lai attālinātā mācīšanās varētu notikt. Redzēs, kā veiksies ar nodrošinājuma sagādāšanu viņām. Tā jau sacīja, ka meklēs iespējas, lai palīdzētu arī tiem bērniem, kuriem nav ne datora, ne planšetes, ne atbilstoša telefona. Izskanēja ideja, ka abām māsām varētu ļaut nākt uz skolu, piemēram, divas reizes nedēļā, tomēr skolas valde pieņēma kategorisku lēmumu, ka tā tomēr nedarīs drošības apsvērumu dēļ. Katrā ziņā pašai skolai nav lieku ierīču, ko bērniem piedāvāt lietošanai mājās. Es gan domāju – ja arī māsām iedos datorus, vai viņas tiešām pašas spēs ar tiem tik galā, neskatoties uz to, ka skolas programmā informātika tomēr ir. Lai arī citiem bērniem vairāk vai mazāk ir iespēju mācīties attālināti, situācijas ir dažādas – kādam galīgi vecs dators, citam ierobežots interneta apjoms, vēl kādam pieejams tikai sadauzīts telefons ar internetu. 


Operatīvas izmaiņas stundu plānos
Sākoties attālinātajām mācībām, ir mainījušies stundu plāni. Katram mācību priekšmetam atvēlēta pa stundai nedēļā, atskaitot matemātiku, latviešu valodu. Es mācu vēsturi no 6. līdz 9. klasēm. Man pēc standarta plāna ir paredzētas divas mācību stundas nedēļā - viena pasaules vēstures un viena Latvijas vēstures stunda. Kad notika sapulce par attālināto mācīšanos, skolas vadība mani informēja, ka arī man būs tikai viena stunda nedēļā pēc manas izvēles – kas nu kurai klasei vairāk nepieciešams. Protams, šīs izmaiņas neskar 9. klasi, kurai paliks 2 stundas nedēļā, jo viņiem ir jāgatavojas noslēguma eksāmeniem. Esmu jau izlēmusi, kā es darīšu, bet, protams, ja būs nepieciešams, savus plānus koriģēšu.

Zinošākie skolotāji parādīja resursus internetā, ko varēsim izmantot attālinātās mācīšanas laikā. Tomēr, lai pavisam labi saprastu, kas un kā, nepietiek ar skatīšanos, pašam jādara.

Pagājušā nedēļā bija viena diena, kad sanācām kopā visi skolotāji, izrunājām organizatoriskos jautājumus, pārstrādājām stundu plānus. Zinošākie skolotāji parādīja resursus internetā, ko varēsim izmantot attālinātās mācīšanas laikā. Tomēr, lai pavisam labi saprastu, kas un kā, nepietiek ar skatīšanos, pašam jādara.

 

Ar datoriem uz “jūs”
Lai arī stundu plāni man ir gatavi, es ar datoriem esmu uz “jūs”, tādēļ man ir nepieciešams otrs cilvēks, kas palīdzētu tikt iekšā interneta vietnēs, lai es šos plānus varētu novadīt līdz skolēniem. Man palīgā būs kolēģe, kura jau tikusi gala ar saviem darbiem un varēs mani konsultēt. Es nekad neesmu izmantojusi Uzdevumi.lv, man nepieciešams, lai kolēģe palīdz tur atrast vēstures sadaļu un nepieciešamos uzdevumus, ko piedāvāt bērniem patstāvīgai pildīšanai. Bet esmu pārliecināta, ka man ar nelielu palīdzēšanu viss izdosies. Man ir arī mazdēls, kurš reizēm palīdz tikt galā ar kādiem tehnoloģiju jautājumiem. Šobrīd gan viņš ir Rīgā, tāpēc nāksies izlīdzēties ar konsultācijām pa telefonu. 

Reklāma
Reklāma

Mazbērni stāsta, ka no vairākiem skolotājiem jau brīvlaika nedēļas vidū saņēmuši no skolotājiem pirmās nedēļas uzdevumus. Arī vairāki mūsu skolas skolotāji ar šo uzdevumu ļoti ātri un laikus tika galā. Bet tie ir tie skolotāji, kuriem darbošanās internetā nekādas grūtības nesagādā. 

Lai 9. klases skolēniem neveidotos robi zināšanās, esmu plānojusi ar nākamo nedēļu izstrādāt individuālus uzdevumus katram bērnam, kam tas nepieciešams.

 

Nepieciešamības gadījumā – individuālais darbs
Interesanti un savā ziņā atvieglojoši, ka, piemēram, Uzdevumi.lv darbus uzreiz pēc izpildīšanas automātiski labo un vērtē. Vienīgi citi skolotāji man stāstījuši, ka tur pieejamie uzdevumi esot viegli, līdz ar to man mazliet bail, ka līdz ar to tie būs virspusēji. Tāpēc ceru, ka skola klātienes formā drīz atsāksies un trūkstošo varēs izrunāt klasē – tas vairāk attiecas uz skolu beidzējiem. Domāju, ka par citām klasēm tik daudz nav jāsatraucas. Ja nu akurāt kaut kas šajā mācību gadā paliks nepagūts, to varēs izdarīt nākamā mācību gada sākumā, kad pāris nedēļas paredzētas iepriekšējā gada mācību vielas apgūšanai. 
Lai 9. klases skolēniem neveidotos robi zināšanās, esmu plānojusi ar nākamo nedēļu izstrādāt individuālus uzdevumus katram bērnam, kam tas nepieciešams. Tas šobrīd ir mazo skolu ieguvums – neskatoties uz to, ka strādāsim attālināti, vajadzības gadījumā ir viegli strādāt ar katru bērnu individuāli. 

 

Gudri skolotāji un atbalstoši vecāki
Uzskatu, ka vidusskolēni par visiem simts procentiem var tikt galā ar mācību vielu, apgūstot zināšanas attālināti. Lielām problēmām nevajadzētu būt arī bērniem no 5. līdz 9. klasei. Lai process noritētu veiksmīgi, skolotājiem vienkārši jārīkojas gurdi un pārdomāti.
Salīdzinoši grūtāk varētu iet mazajiem bērniem, kuri vēl nemāk paši organizēt savu darbu. Tas, cik labi veiksies šo klašu grupai, ir atkarīgs tieši no vecāku atbalsta un viņu spējām stāties skolotāju vietā.