Vecāku pabalstu aprēķināšanas kārtība, ja ģimenē dzimst bērni ar mazu vecuma starpību

Kā aprēķina vecāku pabalstu, ja ģimenē piedzimst nākamais bērns?
Vecāku pabalstu aprēķināšanas kārtība, ja ģimenē dzimst bērni ar mazu vecuma starpību

FOTO: Shutterstock.com

Iniciatīvu autors, Ekspertu sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" vadītājs Imants Parādnieks skaidro, kā šīs norma darbojas  


 1. Ja darba tiesiskās attiecības kādu iemeslu dēļ būs pārtrauktas arī  60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma (darbnespējas lapa B sakarā ar grūtniecību), tad tik un tā saglabājas tiesības saņemt gan maternitātes pabalstu, gan vecāku pabalstu. 

Piemēram, ja sievietei bijis noslēgts darba līgums uz gadu, šajā periodā viņa palika stāvoklī, un darba attiecības beidzās, piemēram, 4 mēnešus pirms došanās atvaļinājumā, viņa nevarēja pretendēt ne uz vecāku pabalstu, ne maternitātes pabalstu, ja nav nodibinājusi jaunas darba tiesiskās attiecības, kas saprotamu iemeslu dēļ, varētu radīt zināmas grūtības. Tagad, ja darba tiesiskās attiecības būs beigušās 2 mēnešu jeb 60 dienu periodā pirms grūtniecības atvaļinājuma perioda, tad vecāku pabalstu un maternitātes pabalstu viņa saņems. 


2. Ja nākamais bērns ģimenē piedzimst triju gadu laikā pēc iepriekšējā bērniņa piedzimšanas vecāku pabalsta apmērs nevar samazināties. 
Likuma 10.6 panta (4) daļā ir noteikts: “Sievietei, kurai, kopjot bērnu vecumā līdz trim gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu nedrīkst būt mazāks par vecāku pabalstu, kas piešķirts par iepriekšējo bērnu.”

Ppieteikties vecāku pabalstam var arī bērna tēvs, taču viņam vecāku pabalstu aprēķinās, vadoties no tēva aktuālās vidējās algas. Taču tikai bērna mammai tiek nodrošināts, ka gadījumā, ja viņa, rūpējoties par vecāko bērniņu, nav veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas no lielākas vidējās algas pēdējo 12 mēnešu laikā, kā periodā pirms šī vecākā bērniņa piedzimšanas, tad tas nevar negatīvi ietekmēt jauno vecāku pabalsta apmēru. 

 

Sieviete varēs atgriezties darbā, saņemt lielāku algu un tālāk jau lielāku aprēķināto pabalstu, bet tas nedrīkstēs būt mazāks kā par iepriekšējo bērnu, gadījumā ja viņa nolēmusi pati rūpēties par savu bērnu un darbā neatgriežas vai arī strādā vien uz pusslodzi vai pat mazāk

Reklāma
ReklāmaIr pašsaprotami, ka salīdzinoši retāk nākamais bērniņš “paspēj” piedzimt līdz iepriekšējā 2 gadu vecumam, krietni biežāk tas ir kaut nedaudz pāri 2 gadiem. Savukārt mammas izvēle par labu sava bērna kopšanai arī pēc viņa pusotra gada vecuma sasniegšanas gadījumā, ja piesakās nākamais bērns, ir tikai atbalstāma. 

“Sieviete varēs atgriezties darbā, saņemt lielāku algu un tālāk jau lielāku aprēķināto pabalstu, bet tas nedrīkstēs būt mazāks kā par iepriekšējo bērnu, gadījumā ja viņa nolēmusi pati rūpēties par savu bērnu un darbā neatgriežas vai arī strādā vien uz pusslodzi vai pat mazāk ” skaidroja Parādnieks. 

Arī katram nākamajam bērnam ģimenē pabalsts attiecīgi nevarēs būt mazāks. Jāatzīmē, ka, lai vecāku pabalsta apmērs tiktu saglabāts, vispirms jābūt tiesībām uz vecāku pabalstu, t.i., māmiņai jābūt sociāli apdrošinātas personas statusā (darba ņēmējai vai pašnodarbinātajai) vai zaudējušai darba tiesiskās attiecības ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma.


Savukārt no 2020.gada 1. septembra ir spēkā norma par kvalifikācijas periodu arī maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstam, līdzīgi kā tas ir citiem sociālās apdrošināšanas gadījumiem.
Proti, ir nepieciešams būt darba tiesiskajās attiecībās un veiktām obligātajām iemaksām maternitātes un vecāku apdrošināšanai 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu laikā, vai 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā. 

Piemēram – pirms došanās grūtniecības atvaļinājumā jaunā māmiņa nostrādāja vien 15 dienas ar bruto algu 500 eiro, no kā tika veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas kopumā 175 eiro apmērā. Tad atbilstoši esošai kārtībai maternitātes pabalsta apmērs sastādītu aptuveni  428 eiro mēnesī, bet vecāku pabalsts izvēloties 1,5 gadu periodu – 134 eiro mēnesī (neskaitot bērna kopšanas pabalstu 171 eiro apmērā, kas nāk papildus vecāku pabalstam). Kopumā par visu bērna kopšanas laiku līdz pusotra gada vecumam saņemot maternitātes un vecāku pabalstus ap 3 850 eiro apmērā (papildus vēl bērna kopšanas pabalsts 3 078 eiro). Būtu tikai taisnīgi, ka, lai saņemtu no sociālās apdrošināšanas sistēmas šādu atbalstu, ir nepieciešams veikt iemaksas vismaz ceturtdaļu no visa perioda, kas tiek ņemts vērā nosakot vidējo iemaksu algu.

Tāpēc katrai jaunajai māmiņai būtu svarīgi zināt, ka pirms bērniņa piedzimšanas ir nepieciešams noformēt jebkāda veida darba tiesiskās attiecības vismaz 3 mēnešus pirms došanās grūtniecības atvaļinājumā (faktiski sākot vismaz ar 4.grūtniecības mēnesi), ja tādas nav bijušas iepriekš un nekvalificējas pēc otra kritērija (6 mēneši pēdējo 24 mēnešu laikā) – kaut vai uz 1/10 slodzi arī studiju laikā, vai veikt obligātās iemaksas maternitātes un vecāku apdrošināšanai kā pašnodarbinātajam, nu sliktākajā gadījumā kļūt par mikrouzņēmuma darbinieku, rēķinoties, ka tad sociālās iemaksas ir ļoti, ļoti minimālas un būtiski ietekmēs gan maternitātes, gan vecāku pabalsta apmēru.