Nākamgad - lielākas vecuma un invaliditātes pensijas, īsāks bezdarbnieku pabalsta izmaksas periods

23. oktobrī Saeimā iesniegtajā budžeta projektā labklājības nozares prioritārajiem pasākumiem 2020. gadā ir rasts finansējums minimālā ienākumu līmeņa palielināšanai. 

Nākamgad lielās budžets sociālajām vajadzībām.

FOTO: Shutterstock.com

Nākamgad lielās budžets sociālajām vajadzībām.

Tam atvēlēti 9,8 milj. eiro, un tie paredzēti, lai palielinātu sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu sociālo nodrošinājumu. Tas nozīmē, ka pieaugs vecuma pensijas un invaliditātes pensijas minimālie apmēri, atlīdzības par darbaspēju zaudējumu, kaitējuma atlīdzības minimālie apmēri, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs cilvēkiem ar invaliditāti. Šis solis palīdzētu mazināt minēto iedzīvotāju grupu sociālo atstumtību.

No 2020. gada aprēķina bāze minimālajai vecuma pensijai un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam cilvēkiem ar invaliditāti būs 80 eiro (līdz šim 64,03 eiro), savukārt cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības minimālās vecuma pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta aprēķina bāze  būs 122,69 eiro. Tāpat pieaugs invaliditātes pensijas un atlīdzības par darbspēju zaudējumu un kaitējuma atlīdzības minimālais apmērs. Kopumā šie pasākumi pozitīvi ietekmēs vairāk nekā 70 tūkstošus iedzīvotāju, t.sk. pensijas vecumu sasniegušos un cilvēkus ar invaliditāti.

Lai veicinātu bezdarbnieku ātrāku atgriešanos darba tirgū, no nākamā gada bezdarbnieka pabalsts tiks izmaksāts astoņus, nevis deviņus mēnešus. Pirmos divus mēnešus pabalstu izmaksās 100% apmērā no piešķirtā pabalsta, nākamos divus – 75%, nākamos divus – 50%, bet pēdējos divus – 45% apmērā. Jaunā kārtība tiks piemērota tiem bezdarbnieka pabalstiem, ko piešķirs 2020. gadā. Jau piešķirtie pabalsti saglabāsies. 

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride: “Atbalstu bezdarbnieku pabalsta izmaksas termiņa samazinājumu, jo tas motivēs cilvēkus pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgū. Tas ir svarīgi laikā, kad daudzās nozarēs ir vērojams akūts darbaspēka trūkums. Būtiski, ka šādi rastie finanšu līdzekļi tiks novirzīti neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti. Kopumā labklājības nozares budžeta 2020. gadam prioritārie virzieni ir pareizi un atbalstāmi.”

Reklāma
Reklāma

Lai labvēlīgi ietekmētu dzīves kvalitāti senioriem, Labklājības ministrijas pamatbudžetā un speciālajā budžetā paredzēts finansējums pensiju indeksācijām 2020. gadam 201,7 milj. eiro. Nodrošināts, ka kompensēs pensiju, pabalstu un atlīdzības piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieaugumu saistībā ar  Latvijas Pasta tarifa kāpumu 2.1 milj. eiro apmērā. 

Tāpat papildu finansējums (0,5 miljoni eiro) būs valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošo dzīves apstākļus uzlabošanai, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kuru vienīgā dzīves vieta ir valsts sociālās aprūpes centros, dzīvotu pēc iespējas komfortablākos apstākļos.