VBTAI aicina izmēģināt izglītojošo spēli „Hei, mosties”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aicina vecākus un pedagogus, kā arī sociālos darbiniekus un ārpusskolas izglītības jomu pārstāvjus bērniem piedāvāt izmēģināt izglītojošo spēli “Hei, mosties!”, kas veidota ar mērķi pilnveidot bērnu un jauniešu izpratni par vardarbību un mudināt viņus par to neklusēt, bet aktīvi rīkoties, lai pasargātu no ļaunprātīgas rīcības kā sevi, tā arī apkārtējos.

Publicitātes attēls.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Publicitātes attēls.

Pēdējo 10 mēnešu laikā par emocionālo vardarbību ir ziņojuši 895 bērni un pusaudži, par fizisko vardarbību – 375, par seksuālo vardarbību – 67, bet par emocionālo pazemošanu internetā vai pa tālruni – 78. Apkopotā statistika liecina, ka visvairāk bērnu un jauniešu no emocionālās vardarbības cieš izglītības iestādēs (vienaudžu starpā) – 24%, un no vecākiem – 35%. No fiziskās vardarbības visbiežāk cieš no vecāku puses – 43% un vienaudžiem – 19%. Seksuālā vardarbība pret bērniem veikta no vecāku puses – 27%, vienaudžu starpā – 4% gadījumos. 6% no visiem vardarbības gadījumiem pret bērniem un pusaudžiem saistīti ar pazemošanu interneta vidē vai pa tālruni. VBTAI priekšnieces vietniece Liene Kauliņa-Bandere uzsver, ka joprojām saglabājas augsti rādītāji vardarbības jomā, līdz ar to tas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, kam būtu jāpievēršas bērnu tiesību aizsardzības sfērā.

Spēle „Hei, mosties” draudzīgā veidā izglīto bērnu jautājumos, kas saistīti ar bērna emocionālo un fizisko drošību ģimenē un tās spēlētājs caur ikdienišķām situācijām var attīstīt prasmi atpazīt vardarbības pazīmes, kā arī iegūt informāciju, kur vērsties pēc atbalsta un palīdzības. Spēle “Hei, mosties!” izveidota Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros ar mērķi ir veicināt bērnu, kā arī plašākas sabiedrības izpratni par vardarbību ģimenē, atpazīt to un iegūt informāciju par iespējamo rīcību vardarbības gadījumā un ieguvusi popularitāti gan bērnu, gan jauniešu auditorijā. 

Projekta konsultants bērnu tiesību aizsardzības jomā Jānis Pāvulēns uzsver, ka, spēlējot spēli, bērns redz un apgūst tādus uzvedības modeļus, kādus, iespējams, mājās nemaz neredz. „Lielu daļu vardarbības bērni un jaunieši piedzīvo ģimenē. Šajos gadījumos ģimenes vidē bērns (jaunietis) pakāpeniski apgūst upura lomu, un atrodoties tajā var neapzināti provocēt citu personu (vienaudžu) agresivitāti pret viņu. Diemžēl, ģimenes vidē šādos gadījumos apgūt citus uzvedības modeļus ir gandrīz neiespējami. Spēlējot spēli „Hei, mosties!“, bērni un jaunieši, identificējoties ar spēles varoņiem virtuālājā vidē, var modelēt, izzināt un izmēģināt atšķirīgus uzvedības un saskarsmes modeļus, piedzīvot to sekas dažādās situācijās un paplašināt izpratni par uzvedības modeļu priekšrocībām un trūkumiem, lai nākotnē lietderīgākos modeļus izmantotu un nostiprinātu reālos apstākļos – attiecībās ar vecākiem, radiniekiem, vienaudžiem.”

Reklāma
Reklāma

“Jaunieši, kuri izmēģinājuši spēli, augstu vērtē tajā ietvertās izvēles iespējas un atzīst, ka spēlē iekļauts „parasta skolēna ikdienas stāsts“ un tā palīdz „iemācīties, kā veidot attiecības ar vecākiem“, kā arī „atgādina par pienākumiem ģimenē“.  Jāatzīmē, ka spēle var būt izglītojoša un noderīga ne tikai bērniem un jauniešiem – pieaugušie – vecāki un profesionāļi, kuri spēli izmēģinājuši, atzīst, ka tā liek izvērtēt un pārdomāt attiecības savā ģimenē un veicina labāku bērnu un jauniešu izpratni.” Tā spēles noderību komentē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Konsultatīvās nodaļas vadītāja Inga Millere.

Spēles izmantošanu individuālajās un grupu nodarbībās var (ieteicams) iekļaut gan klašu audzinātāji (piemēram, īstenojot klases stundu tematu „Mikrovides veidošana ģimenē“), gan izglītības iestādes atbalsta personāls, gan arī mācību jomu skolotāji, piemēram, skolēniem apgūstot sociālās un pilsoniskās mācību jomas mācību priekšmetus.

Spēle izvietota Google Play un Apple Store elektronisko lietotņu veikalos, kā arī VBTAI mājaslapā.