Atskats uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkoto pasākumu "Vienaldzība stiprina vardarbību"

18.decembrī mājīgajās KIWI DIWI telpās norisinājās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotās mediju brokastis, kuru laikā inspekcija pievērsās diskusijai par tēmu vardarbība un tās novēršana izglītības iestādēs, kā arī tika stāstīts par izglītojošo spēli “Hei, mosties!”, kas veidota ar mērķi pilnveidot bērnu un jauniešu izpratni par vardarbību un mudināt viņus par to neklusēt, bet aktīvi rīkoties, lai pasargātu no ļaunprātīgas rīcības kā sevi, tā arī apkārtējos.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Spēle draudzīgā veidā izglīto bērnu jautājumos, kas saistīti ar bērna emocionālo un fizisko drošību ģimenē un tās spēlētājs caur ikdienišķām situācijām var attīstīt prasmi atpazīt vardarbības pazīmes, kā arī iegūt informāciju, kur vērsties pēc atbalsta un palīdzības. Spēle izvietota Google Play un Apple Store elektronisko lietotņu veikalos, kā arī VBTAI mājaslapā: http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts_/mosties/.


Saskaņā ar VBTAI statistikas datiem šī gada 10 mēnešos uzticības tālrunim par dažāda veida vardarbību ziņojuši 1415 bērnu un pusaudži. Par emocionālo vardarbību ir ziņojuši 895 bērni un pusaudži, par fizisko vardarbību – 375, par seksuālo vardarbību – 67, bet par emocionālo pazemošanu internetā vai pa tālruni – 78. Apkopotā statistika liecina, ka visvairāk bērnu un jauniešu no emocionālā vardarbības cieš izglītības iestādēs (vienaudžu starpā) – 24%, un no vecākiem – 35%. No fiziskās vardarbības visbiežāk cieš no vecāku puses – 43% un vienaudžiem – 19%. Seksuālā vardarbība pret bērniem veikta no vecāku puses – 27%, vienaudžu starpā – 4% gadījumos. 6% no visiem vardarbības gadījumiem pret bērniem un pusaudžiem saistīti ar pazemošanu interneta vidē vai pa tālruni. VBTAI priekšnieces vietniece Liene Kauliņa-Bandere uzsver, ka joprojām saglabājas augsti rādītāji vardarbības jomā, līdz ar to tas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, kam būtu jāpievēršas bērnu tiesību aizsardzības jomā. 


Informatīvā pasākuma laikā krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” klīniskā psiholoģe un kognitīvi biheiviorālā terapeite Inese Lapsiņa uzstājās ar tēmu “Mobings un bulings skolas vidē”. Diskusiju laikā I.Lapsiņa uzsvēra, ka, lai mazinātu mobinga un bulinga esamību skolas vidē, ir jāveic virkne preventīvu pasākumu, piemēram, skolēnu, pedagogu un vecāku izglītošanu par emocionālas vai fiziskas vardarbības sekām, par tiesībām, pienākumu un iespējām ziņot, ja pats esi kļuvis par mobinga, bulinga upuri vai arī esi bijis liecinieks, vai esi uzzinājis par kāda skolas/klases biedra nonākšanu vardarbīgas izturēšanās situācijā. Psiholoģe min, ka ir jāveicina skolēnu un pedagogu sadarbības prasmes caur grupu, pāru darbiem vai pienākumiem, kā arī jānodrošina monitorings stundu starpbrīžos un skolu pasākumos. 

Reklāma
Reklāma


Klātesošos izklaidēja vokālā ansambļa “Rasa” jaunie, talantīgie dziedātāji, kā arī Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” teātris “Zīļuks” ar īpašu, jautru izrādi, kurā lomās iejutās topošās Latvijas aktiermeistarības zvaigznes – teātra trupas audzēkņi. Pasākumu vadīja Eirovīzijas konkursa dalībniece, dziedātāja Anmary jeb Linda Dinsberga.


Informējam, ka spēle “Hei, mosties!” izveidota Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros ar mērķi ir veicināt bērnu, kā arī plašākas sabiedrības izpratni par vardarbību ģimenē, atpazīt to un iegūt informāciju par iespējamo rīcību vardarbības gadījumā. Spēle ieguvusi popularitāti gan bērnu, gan jauniešu auditorijā.