Vecāki strādā, bet bērniņam vietas bērnudārzā vēl nav. Uz kādu atbalstu var cerēt vecāki?

“Pirms vairākiem gadiem tika ieviests pašvaldību atbalsts privāto bērnudārzu vai auklīšu apmaksai bērnam no pusotra gada vecuma, ja bērns ir reģistrēts bērnudārza rindā, bet nav vietas bērnudārzā. Vai šāds atbalsts ir pieejams joprojām?” portālam “Mammamuntetiem.lv” jautā kāda māmiņa. Skaidrojam, uz kādu atbalstu šobrīd var cerēt vecāki,  ja bērnu pieskatīšanu veic auklīte. 

FOTO: Shutterstock.com

2018. gadā Rīgas domes līdzfinansējums auklītes algošanai ir 129.99 mēnesī par vienu bērnu.

Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums par bērnu uzraudzības pakalpojumu paredzēts bērniem no pusotra gada līdz brīdim, kad bērns tiek uzaicināts uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi. 2018. gadā Rīgas domes līdzfinansējums ir 129.99  eiro mēnesī par vienu bērnu.

 

Pakalpojums pieejams vecākiem, kuru bērnam:

 •  ir vismaz pusotrs gads,
 • bērns un viens no vecākiem ir deklarēts Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā,
 • bērns ir reģistrēts Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā un pieteikumā norādītais vēlamais uzsākšanas datums ir pagājis,
 • pieteikumā nav atzīmēts, ka vecāks nevēlas, lai bērns saņemtu pirmsskolas pakalpojumu pašvaldības izglītības iestādē,
 • bērns nav bijis iekļauts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uzņemšanas sarakstā,
 • bērns nekad nav bijis pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes audzēknis.

 

2018. gadā Rīgas domes līdzfinansējums auklītes algošanai ir 129.99  eiro mēnesī par vienu bērnu.

 

Par auklītes izvēli
Pašvaldība bērniņa iespējamo aukli nepiedāvā, tā jāatrod vecākiem. Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, auklei jāsakārto valsts paredzētie priekšnoteikumi:

Reklāma
Reklāma

1. Ja aukle nav pedagogs, viņai nepieciešams apmeklēt kursus, kas paredzēti cilvēkiem, kas uzrauga bērnus.
2. Pēc tam auklei nepieciešams reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam vai jāiegūst individuālā komersanta statuss;
3. Auklei nepieciešams reģistrēties arī Izglītības kvalitātes valsts dienestā kā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.
4. Kad secīgi iziets cauri minētajiem posmiem, aukle slēdz līgumu ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldi (IKSD). Informācija par noslēgto aukles līgumu būs pieejama pašvaldības elektronisko pakalpojumu portālā pieejamajā pakalpojumā "Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam" sadaļā “Bērna likumiskais pārstāvis”.

 

Kas jāpaveic vecākiem
Tad, kad vecāku izvēlētā aukle ar IKSD noslēgusi līgumu, vecāki pašvaldības elektronisko pakalpojumu portālā pieejamajā pakalpojumā „Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam” sadaļā “Bērna likumiskais pārstāvis” iesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam iesniegumu par pakalpojuma saņemšanu pie aukles. Informācija papīra formā pieņemta netiek, tikai e-pakalpojumā.

 

Auklei līdzfinansējums netiek aprēķināts, ja tiek konstatēts, ka Valsts ieņēmumu dienesta reģistrā saimnieciskā darbība ir pārtraukta.

 

Jāņem vērā sekojošas nianses:

 • personām, kurām Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nav piešķīrusi personas kodu, pakalpojums nebūs pieejams;
 • ja bērns ir bijis iekļauts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uzņemšanas sarakstā un vecāks piedāvājumu ir pieņēmis un noslēdzis līgumu ar pašvaldības pirmsskolu, tad līdzfinansējumu maksās līdz datumam, kad pašvaldība faktiski bērnu var uzņemt;
 • līdzfinansējumu aprēķina saskaņā ar aukles iesniegto bērna apmeklējuma tabulu, ņemot vērā datumu, ko vecāks norādījis kā pakalpojuma saņemšanas sākuma datumu. Līdzfinansējumu aprēķina tikai par vienu iepriekšējo mēnesi, tas ir, jūlijā tiks apmaksāti tikai jūnijā sniegtie pakalpojumi, augustā tiks apmaksāti tikai jūlijā sniegtie pakalpojumi.
 • līdzfinansējums netiek izmaksāts, ja aukle iesniedz līdzfinansējuma pieprasījumu par bērnu, par kuru pieprasījuma periodā vecāks nav iesniedzis iesniegumu portālā;
 • auklei līdzfinansējums netiek aprēķināts, ja tiek konstatēts, ka Valsts ieņēmumu dienesta reģistrā saimnieciskā darbība ir pārtraukta;
 • vecākiem, izmantojot pašvaldības elektronisko pakalpojumu portālā pakalpojumā  “Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam”, jāinformē pašvaldība gadījumos, ja tiek mainīta aukle, ar aukli tiek pārtraukta sadarbība vai mainās kontaktinformācija.