Atceries! Ārsta izziņa nepieciešama tikai bērnu diennakts nometnēm

2017. gada 27.jūnijā Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi noteikumiem, kas nosaka bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību.*

Izmaiņas noteikumos atvieglo arī vecāku ikdienu. Dienas nometnēm izziņu nevajadzēs.

FOTO: Shutterstock.com

Izmaiņas noteikumos atvieglo arī vecāku ikdienu. Dienas nometnēm izziņu nevajadzēs.

Lai mazinātu administratīvo slogu ģimenes ārstiem, jau no 2017. gada 1. jūlija noteikumi paredz, ka ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu (vai tās kopiju, uzrādot oriģinālu) bērnu nometnes organizētājam jāiesniedz tikai tiem bērniem, kas piedalās diennakts nometnēs. Dalībniekiem, kuru veselības aprūpe tiek uzraudzīta atbilstoši normatīvajiem aktiem par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā** un jaunsargiem Jaunsardzes un informācijas centra rīkotos pasākumos šādu izziņu nebūs jāiesniedz.  
 

Noteikumi paredz, ka nometnes dalībnieka likumiskie pārstāvji nometnes organizētājam varēs iesniegt ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu par dalībnieka veselības stāvokli un rekomendācijām, kas ir izsniegta trīs mēnešu laikā pirms nometnes darbības uzsākšanas (iepriekš spēkā esošo 10 darbdienu vietā), kā arī ka dalībnieku pedikulozes pārbaudi nometnes pirmajā dienā veiks ārstniecības persona vai ārstniecības iestādes, ar kuru organizētājs noslēdzis vienošanos par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu, darbinieks (nevis ģimenes ārsts 10 dienas pirms bērnu nometnes). Vienlaikus noteikumu projekts paredz noteikt higiēnas un drošības prasības bērnu nometnēm.
 

Iepriekšējos gadus regulējums noteica, ka nometnes dalībnieka likumiskie pārstāvji, slēdzot ar organizētāju līgumu par dalībnieka uzņemšanu nometnē, iesniedz ne ātrāk kā 10 darbdienas pirms nometnes darbības uzsākšanas izsniegtu primārās veselības aprūpes ārsta izziņu (vai tās kopiju) par dalībnieka veselības stāvokli, kurā norādīta informācija par veiktajām vakcinācijām, pedikulozes pārbaude, alerģijas, hroniskās saslimšanas un speciālo medikamentu lietošana. 

Reklāma
Reklāma

*2009. gada 1. septembra noteikumi Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

** Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumiem Nr. 594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”