Aicina pieteikt labās prakses piemērus par skolēnu snieguma vērtēšanu

Vērtēt skolēna mācīšanās sniegumu un to darīt ikdienā ir pamats mūsdienīgai un kompetencēs balstītai izglītībai. Lai pilnveidotu esošo mācību saturu, skolotāji, skolu vadītāji un vecāki ir aicināti pieteikt labās prakses piemērus kā jau šodien Latvijas skolās vērtē bērnu un jauniešu sniegumu.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

 

Pieteikuma anketa līdz 22. jūnijam jāaizpilda mājaslapā www.skola2030.lv/labaprakse-vertesana. Labās prakses piemēri tiek apkopoti Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" (Skola2030) ietvaros. Izvēlēto labās praksmes piemēru un ideju autori būs aicināti arī dalīties ar savu pieredzi VISC konferencē “Vērtēt, lai mācītos”, kas notiks šī gada 21. septembrī Cēsīs.
 

Skola2030 īstenotāji uzskata, ka ir svarīgi kopā ar skolēnu sekot līdzi viņa progresam, veidot atgriezenisko saiti, kā arī vērtēt skolēna izpratni, lietpratību, sociālo un emocionālo attīstību, un viņa spējas koordinēti lietot zināšanas un prasmes nepazīstamās situācijās. Ir būtiski vērtēt ne tikai ar atzīmēm, bet galarezultātu papildināt ar vērtēšanu mācoties. Tā bērni savlaicīgi iegūs sapratni par savu sniegumu un varēs to regulāri uzlabot.
 

Jāmainās ir arī vērtēšanas saturam un paņēmieniem – biežāk izmantojot tādas vērtēšanas formas kā darbības novērojumus praksē, lomu spēles, gadījumu izpēti. Vērtēšanai jāizmanto daudzpusīgi kritēriji, ikdienā jāseko skolēnu prasmju attīstības progresam ilgtermiņā. Tikai tā iespējams novērtēt dziļu izpratni, pārnesi, kompetenci jeb lietpratību.

Reklāma
Reklāma

 

Par projektu
Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta Nr.8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kā rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Projekta ietvaros paredzēta mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību programmu, mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Projekta ietvaros tiks nodrošināta profesionālā pilnveidi 6000 pedagogiem, t.sk. pedagogu komandām 100 pilotskolās un visu izglītības iestāžu vadības komandām, kā arī tiks veidota mācību līdzekļu vietne. Projektu VISC īsteno sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību satura aprobācijā.