Mammamuntetiem.lv neapmierināti: gaidāmās izmaiņas maternitātes un vecāku pabalstos ir ģimenēm nedraudzīgas!

2016. gada novembrī Saeimā tika pieņemti grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, un atsevišķas normas stāsies spēkā ar 2018. gada 1. janvāri. Mainīsies vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumi maternitātes, paternitātes, slimības un vecāku pabalstiem.

Vecāki ir šokā - jaunā pabalstu aprēķināšanas kārtība ir sitiens zem jostasvietas tiem, kas saņēmuši labas algas

FOTO: Shutterstock.com

Vecāki ir šokā - jaunā pabalstu aprēķināšanas kārtība ir sitiens zem jostasvietas tiem, kas saņēmuši labas algas

Visvairāk izmaiņas skars pabalstu aprēķināšanas kārtību sievietēm, kuras pēc viena bērna kopšanas atvaļinājuma atgriezīsies darbā, nostrādās mazāk par  14-15 mēnešiem un dosies nākamā bērna kopšanas atvaļinājumā.
 

Šādas gaidāmās izmaiņas Latvijas vecāku organizācija Mammamuntetiem.lv dēvē par nepārdomātām un pat nesaprotamām. "Uzzinot par šādām plānotajām izmaiņām, pirmais jautājums, kas mūsu organizācijai radās - kāds ir izmaiņu mērķis? Jo politikas veidotāji līdz šim taču tik skaļi runājuši par to, ka vajag veicināt dzimstību, bet šis ir pilnīgā pretrunā ar runāto un pašu solīto," nesapratni pauž Mammamuntetiem.lv vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. Viņa rēķina - ja māmiņa darbā atgriežas, kad mazulim ir pusotrs gads, un ģimene plāno, lai starp bērniem ir apmēram, divarpus gadu starpība, kas ir normāls vecums, tad sanāk, ka pēc jaunajām izmaiņām šīs māmiņas maternitātes pabalsts būs mazāks, nekā, ja nākamais bērns pieteiktos vēlāk.


Divu bērnu māmiņa Ilva Veidemane Latvijas vecāku organizācijai Mammamuntetiem.lv par izmaiņām ir ļoti nepatīkami pārsteigta: "Ja vien mamma nesaņem mazāk par minimālo algu, ir vairākas situācijas, kas apzīmējamas vien ar vārdiem "DIMBĀ IR!"
Mazāku pabalstu sieviete saņem, ja, esot stāvoklī, ir nepieciešamība ņemt B slimības lapu; bērni dzimst ar vairāk nekā 2 gadu starpību, bet mamma nepaspēj nostrādāt 14-15 mēnešus starp bērnu kopšanas atvaļinājumiem; pēc BKA atgriezies darbā un rodas nepieciešamība ņemt B lapu slima bērna kopšanai vai pati saslimsi.
Pat ja esi godīgi visu laiku nostrādājusi, slimības lapas grūtniecības laikā neesi ņēmusi - tāpat vecāku pabalsta aprēķinos pēdējie 1-2 mēneši iekrīt maternitātes atvaļinājuma laiks (pirmsdzemdību B lapa), un šajā laikā Tev piemēros 285,42 eiro, tātad pavilks vecāku pabalstu uz leju, ja alga ir lielāka...
Nudien gribētu uzjautāj Parādnieka kungam un Labklājības ministram, kā šis iet kopā ar tā saucamo Latvijas demogrāfiskās atjaunošanas programmu "Māras solis"? Šis ir konkrēts sitiens zem jostas vietas jaunajiem un topšajiem vecākiem." 

Mazāku pabalstu sieviete saņem, ja, esot stāvoklī, ir nepieciešamība ņemt B slimības lapu; bērni dzimst ar vairāk nekā 2 gadu starpību, bet mamma nepaspēj nostrādāt 14-15 mēnešus starp bērnu kopšanas atvaļinājumiem.


VSAA skaidro: Kas mainīsies vidējās iemaksu algas aprēķina kārtībā, piešķirot minētos pabalstus no 2018.gada
Maternitātes pabalsta gadījumā, ja personai vidējās apdrošināšanas algas noteikšanas periodā būs bijis bērnu kopšanas periods, šajā periodā iemaksu alga tiks noteikta 70% apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Šobrīd vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā neieskaita bērna kopšanas atvaļinājuma dienas.

Vecāku pabalsta gadījumā personai iepriekš minētajos periodos apdrošināšanas iemaksu alga tiks noteikta 40% apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Izmaiņas attieksies uz gadījumiem, ja 12 kalendāro mēnešu perioda daļā iemaksu alga nav tādēļ, ka persona atradusies bērna kopšanas atvaļinājumā (BKA), grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu vai personai ir bijusi pārejoša darbnespēja.

Ja apdrošināšanas gadījums iestājies 2018.gadā, tad piemērojama 2016.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī, kuras apmērs ir 713,54 eiro. 70% no tās ir 499,48 eiro, bet 40% - 285,42 eiro.
 
Līdz 01.01.2018. šādos gadījumos 12 mēnešu kalendāro dienu skaitā neieskaita grūtniecības, dzemdību, bērna kopšanas atvaļinājuma, atvaļinājuma bērna tēvam un pārejošas darbnespējas kalendārās dienas - tātad vidējo algu aprēķina, faktiskos darba ienākumus dalot ar faktiskā darba perioda kalendārām dienām.
 

Kā tiks aprēķināta vidējā iemaksu alga, piešķirot minētos pabalstus no 2018.gada
Kā piemēru apskatīsim vecāku pabalsta apmēra noteikšanu 2018.gadā ar nosacījumiem, ka māmiņa vidējās iemaksu algas aprēķina 12 mēnešu periodā: 

  •      6 mēnešus atradusies bērnu kopšanas atvaļinājumā ar pirmo bērniņu,
  •     turpmākos 6 mēnešus, pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma, strādājusi un saņēmusi darba algu.

 
Pieņemsim, ka izvēlētais pabalsta saņemšanas ilgums ir līdz bērna pusotra gada gada vecumam, tātad pabalsta apmēru nosaka 43,75 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās iemaksu algas.  Piemēri apskatīti vienai konkrētai situācijai, kuru nevar vispārināt un tiešā veidā piemērot katram individuālam gadījumam.
 
1.variants.
Darba alga ir 2000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas

 
Vidējās iemaksu algas aprēķins:
(285,42 eiro x 6 mēneši) + (2000 eiro x 6 mēneši) =13712,52 eiro : 365 dienas = 37,57 eiro vienā kalendāra dienā.
Pabalsta apmērs:
43,75% no 37,57 eiro = 16,44 eiro vienā kalendāra dienā.
 
2.variants.
Darba alga ir 380 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas


Vidējās iemaksu algas aprēķins:
(285,42 eiro x 6 mēneši) + (380 eiro x 6 mēneši) = 3992,52 : 365 dienas = 10,94 eiro vienā kalendāra dienā.
Pabalsta apmērs:
43,75% no 10,94 eiro = 4,79 eiro vienā kalendāra dienā.
 

3.variants.
Darba alga ir 830 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas


Vidējās iemaksu algas aprēķins:
(285,42 eiro x 6 mēneši) + (830 eiro x 6 mēneši) = 6692,52 : 365 dienas = 18,34 eiro vienā kalendāra dienā.
Pabalsta apmērs:
43,75% no 18,34 eiro = 8,02 eiro vienā kalendārā dienā.
 

Reklāma
Reklāma

Vienlaikus spēkā ir arī norma, saskaņā ar kuru, ja personai, kopjot bērnu vecumā līdz diviem gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalstu par nākamā bērna kopšanu, pārtraucot vecāku pabalsta izmaksu par iepriekšējo bērnu, piešķir lielākajā apmērā, kāds aprēķināts no jauna vai kāds tas bija aprēķināts par iepriekšējo bērnu, pārrēķinot to attiecīgi tam vecāku pabalsta atvietojumam, kas noteikts vecāku pabalsta saņemšanas laikposmam par nākamā bērna kopšanu.Periods, par kādu aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu
Darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu ( turpmāk  - vidējo iemaksu algu) aprēķina par 12 kalendāra mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.
 
Savukārt pašnodarbinātajam vidējā iemaksu alga tiek aprēķināta par 12 kalendāra mēnešu periodu, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

Ja visā 12 kalendāro mēnešu periodā iemaksu alga nav tādēļ, ka persona atradusies bērna kopšanas atvaļinājumā (BKA), grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, atvaļinājumā bērna tēvam vai bijusi pārejoša darbnespēja, tad atkāpjas 32 mēnešu periodā par visu BKA, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma, kā arī pārejošas darbnespējas periodu. Tātad šādos gadījumos arī 2018.gadā,vidējo iemaksu algu pabalstiem aprēķinās tāpat kā līdz šim.
 

Ministrija mierina - vēl būs izmaiņas
Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākās eksperte Inese Upīte skaidro, ka minēto grozījumu mērķis bija mazināt to gadījumu skaitu, kad pabalsti tiek piešķirti nesamērīgi lielā apmērā pret personas zaudētajiem ienākumiem. Piemēram, persona īsi pirms pakalpojuma pieprasīšanas ir nostrādājusi pāris dienas, uzrādot ļoti lielu atalgojumu, pabalsts pēc tam tiek aprēķināts no uzrādītās algas u.c. Grozījumu mērķis noteikti nebija pasliktināt pabalsta aprēķināšanas nosacījumus un samazināt pabalsta apmēru pārējiem sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībniekiem.  

“Juridiskās skaidrības nolūkos šā gada laikā atbilstošā norma tiks precizēta tā, lai netiktu pasliktināti pabalstu aprēķināšanas nosacījumi sociāli apdrošinātajām personām, kurām vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas perioda daļā, apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma bērna tēvam, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ,” skaidro LM pārstāve.

Informācija par vidējo apdrošināšanas iemaksu algas apmēru ir pieejama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā zem sadaļas "Statistika"

 

Papildus informācija par izmaiņām, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī:

  • mainīsies arī vecāku pabalsta izmaksas kārtība vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem kalendārajā mēnesī būs ienākumi kā darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksājot 30 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra;
  • precizēti nosacījumi arī attiecībā uz vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina kārtību situācijā, ja persona vienlaikus ir gan darba ņēmēja, gan pašnodarbinātā statusā.