2018. gadā mainīsies vidējās iemaksu algas aprēķina nosacījumi pabalstiem

Sveiki! Vēlos uzzināt sīkāk, kādas izmaiņas būs likumos, kas skar mātes, kurām būs otrs BKA pēc kārtas 2018. gadā. Dzirdēju, ka izmaiņas būs. Pirmais BKA man beigsies 2018. gada februārī, bet vēlos, lai uz to laiku dzimst nākamais bērns. Vai saņemšu tādas pašas naudas kā ar pirmo bērnu, kā tas būtu bijis pēc pašreizējiem likumiem? Vai varbūt divi BKA pēc kārtas vairs nebūs izdevīgi?

 

Pabalstu aprēķini nebūs par labu vecākiem.

FOTO: Shutterstock.com

Pabalstu aprēķini nebūs par labu vecākiem.

Skaidro Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente Irēna Salmane.

Saeimā 2016. gada novembrī tika pieņemti grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, un atsevišķas normas stāsies spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

Kas attiecas uz izmaiņām, kas skartu sievietes, kurām pēc viena bērna kopšanas atvaļinājuma būs otrs bērna kopšanas atvaļinājums, tad ar 2018. gada 1. janvāri mainīsies vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumi maternitātes, paternitātes, slimības un vecāku pabalstiem.

Personai, kurai vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas perioda daļā apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma bērna tēvam, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts saistībā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ, aprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par minēto perioda daļu noteiks no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 40% apmēra (vecāku un slimības pabalstam) vai 70% apmēra (maternitātes un paternitātes pabalstam).

Tas nozīmē, ka, piemēram, maternitātes pabalsta gadījumā, ja personai vidējās apdrošināšanas algas noteikšanas periodā būs bijis bērnu kopšanas periods, šajā periodā iemaksu alga tiks noteikta 70% apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (šobrīd vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā neieskaita bērna kopšanas atvaļinājuma dienas).

Vecāku pabalsta gadījumā personai iepriekš minētajos periodos apdrošināšanas iemaksu alga tiks noteikta 40% apmērā no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Vienlaikus spēkā ir arī norma, saskaņā ar kuru, ja personai, kopjot bērnu vecumā līdz diviem gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalstu par nākamā bērna kopšanu, pārtraucot vecāku pabalsta izmaksu par iepriekšējo bērnu, piešķir lielākajā apmērā, kāds aprēķināts no jauna vai kāds tas bija aprēķināts par iepriekšējo bērnu, pārrēķinot to attiecīgi tam vecāku pabalsta atvietojumam, kas noteikts vecāku pabalsta saņemšanas laikposmam par nākamā bērna kopšanu.


Papildus informējam, ka no 2018. gada 1. janvāra:

  • mainīsies arī vecāku pabalsta izmaksas kārtība vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem kalendārajā mēnesī būs ienākumi kā darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksājot 30 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra;
  • precizēti nosacījumi arī attiecībā uz vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina kārtību situācijā, ja persona vienlaikus ir gan darba ņēmēja, gan pašnodarbinātā statusā.

 

Reklāma
Reklāma