Rīgā privātajiem bērnudārziem palielinās līdzfinansējumu par pusotra līdz četrus gadiem veciem bērniem

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja ceturtdien, 19.janvārī, akceptēja izmaiņas Rīgas domes saistošajos noteikumos par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru privātajiem bērnudārziem pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai. Tās paredz palielināt līdz 197,34 eiro līdzfinansējumu par bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam. Līdz šim līdzfinansējums par katru bērnu bija 173,10 eiro mēnesī.

FOTO: Shutterstock.com

Grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos par kārtību, kādā Rīgas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju, jāapstiprina Rīgas domes sēdē.

Atbilstoši jaunajai Ministru kabineta (MK) noteikumos noteiktajai izmaksu aprēķināšanas metodikai, kas paredz atšķirīgu kārtību līdzfinansējuma aprēķināšanai bērniem obligātajā izglītības vecumā, iznāk, ka piecus un sešus gadus veciem bērniem līdzfinansējums būs 145,90 eiro mēnesī, jo tas ir samazināts par valsts budžeta mērķdotācijas apmēru. MK noteikumi nosaka, ka privātai izglītības iestādei, izsniedzot vecākam rēķinu, ir jānorāda savas izmaksas pa izdevumu pozīcijām, kā arī pašvaldības atbalsta un valsts budžeta mērķdotācijas vienam bērnam kopējā apmēra samazinājums. Tas nozīmē, ka obligātās izglītības vecuma bērniem privātajās izglītības iestādēs attiecīgi ir jāsamazinās mācību maksai par valsts budžeta mērķdotācijas daļu.


Grozījumi MK 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", tika pieņemti pērnā gada 13.decembrī. Tie nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu ir jāaprēķina, diferencējot izmaksas bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un bērniem obligātās izglītības vecumā. Pašvaldībām līdzfinansējums pēc jaunās metodikas ir jāaprēķina un jāpiemēro, sākot ar 2017.gada 1.janvāri.
 

Arī citas izmaiņas
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja deputāti atbalstīja arī citus grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par kārtību, kādā Rīgas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju.  Tie nosaka izmaiņas arī attiecībā uz bērna pieteikšanu pirmsskolas izglītības pakalpojumam gadījumā, ja bērnam mainīts personas kods vai objektīvu iemeslu dēļ personas kods nav piešķirts, piemēram, ārvalstu pilsoņiem. Noteikumos ir precizēts ārpuskārtas statusa "brālis/māsa" piešķiršanas kritērijs. Statusa "brālis/māsa" piešķiršanas būtība ir nodrošināt, lai vienas ģimenes bērni apmeklētu vienu un to pašu izglītības iestādi, tādējādi ievērojami atvieglojot ģimenes ikdienu, sevišķi tām ģimenēm, kurām ir divi un vairāki pirmsskolas vecuma bērni. Līdz ar to statusa "brālis/māsa" piešķiršanai noteicošais apstāklis ir tas, vai bērni dzīvo vienā deklarētā dzīvesvietā kopā ar vismaz vienu no vecākiem.
 

Reklāma
Reklāma