Svētku laikā pastiprināti kontrolēs pirotehnikas tirgotājus + padomi, kā to droši lietot

Strauji tuvojas Jaunā gada svinēšanas laiks, kurā tradicionāli tiek rīkoti salūti, un aktīvi tiek izmantota pirotehnika.

Likumsargi aicina iedzīvotājus, kuri pamanījuši nelikumīgu pirotehnikas izstrādājumu tirdzniecību, kā arī pirotehnikas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem, nekavējoties ziņot par to policijai, lai kopīgiem spēkiem laikus tiktu novērstas iespējamās nelaimes.

FOTO: Shutterstock.com

Likumsargi aicina iedzīvotājus, kuri pamanījuši nelikumīgu pirotehnikas izstrādājumu tirdzniecību, kā arī pirotehnikas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem, nekavējoties ziņot par to policijai, lai kopīgiem spēkiem laikus tiktu novērstas iespējamās nelaimes.


Svarīgi ir atcerēties, ka spēkā ir pirotehnisko izstrādājumu aprites likums, kas nosaka, kādu pirotehniku drīkst izmantot, kurās vietās to ir aizliegts izmantot un no kāda vecuma var iegādāties konkrētas klases uguņošanas ierīces un pirotehniskos izstrādājumus. 


Likumdošana nosaka, ka pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot, ja to izmantošana apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.


Valsts policijas darbinieki svētku laikā pastiprināti kontrolēs tirdzniecības vietas, kurās var iegādāties pirotehniku un sekos līdzi, vai šie izstrādājumi netiek pārdoti jauniešiem, kuri nav sasnieguši attiecīgo vecumu, ka arī patrulējot ielas, īpaša uzmanība tiks pievērsta Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktajiem vecuma ierobežojumiem pirotehnikas izmantošanai, kas nosaka , ka 1.klases pirotehniskos izstrādājumus aizliegts iegādāties un izmantot bērniem, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu,  2. un 3.klases  un T1 klases pirotehniskos izstrādājumus – personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu (izstrādājuma klase norādīta uz katra izstrādājuma).


Likumsargi aicina iedzīvotājus, kuri pamanījuši nelikumīgu pirotehnikas izstrādājumu tirdzniecību, kā arī pirotehnikas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem, nekavējoties ziņot par to policijai, lai kopīgiem spēkiem laikus tiktu novērstas iespējamās nelaimes. 

Reklāma
Reklāma

 

Lai Jaunā gada salūts paliktu labā atmiņā, aicina pirotehniku izmantot atbildīgi, ievērojot drošības instrukcijas:

  • Pirotehnika jāiegādājas sertificētos veikalos, pārliecinoties, ka pārdevējam ir licence tās tirgošanai. Visdrošāk ir iegādāties raķetes ar CE sertifikātu, kas nozīmē, ka pirotehnika atbilst visiem standartiem;
  • Pirms pirotehnikas izmantošanas obligāti jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju;
  • Rūpīgi jāizvēlas uguņošanas vieta – pirotehnika jānovieto drošā attālumā no svētku salūta skatītājiem un ugunsnedrošiem priekšmetiem. Uguņošanai nav ieteicams izvēlēties vietu koku tuvumā;
  • Pirotehniku atļauts izņemt no iepakojuma tikai īsi pirms lietošanas. Nekādā gadījumā nedrīkst izjaukt vai pārveidot gatavos pirotehnikas izstrādājumus;
  • Raķetes pirms šaušanas stabili jānostiprina vertikālā pozīcijā saskaņā ar lietošanas instrukciju;
  • Ieteicams laikus sagatavot ugunsdzēšamo aparātu vai vismaz spaini ar ūdeni, ar ko nepieciešamības gadījumā būs iespējams nodzēst liesmas. Operatīva rīcība var izglābt no nelaimes gadījuma;
  • Aizdedzināšanu ieteicams veikt no tās puses, no kuras pūš vējš, savukārt pēc aizdedzināšanas ir nekavējoties jāatkāpjas. Nedrīkst liekties pāri aizdedzinātiem pirotehnikas izstrādājumiem vai iet garām brīdī, kad tie aizdedzināti;
  • Nekādā gadījumā pirotehniskos izstrādājumus to darbošanās laikā nedrīkst turēt rokās;
  • Nedrīkst atkārtoti aizdedzināt pirotehniskos izstrādājumus, kas pēc aizdedzināšanas nav nostrādājuši.