Kas jāzina, ja tu aizbrauc, bet bērns paliek...

Kas jāzina vecākiem, kuri dodas darbā uz ārvalstīm un atstāj bērnus Latvijā.

FOTO: Viktorija Kuprijanova, http://www.bernufoto.lv/

Ņem vērā, ka līdz pilngadībai bērns ir vecāku aizgādībā. Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Tavas prombūtnes laikā var rasties situācija, kad bērnam nepieciešama pārstāvība, piemēram, ir laiks saņemt pasi, jāizmanto ārstniecības iestādes pakalpojumi, jāšķērso robeža u. c.

Ko darīt?
•    Pastāsti bērnam saprotamā valodā, kādēļ uz laiku dodies prom no ģimenes, uzsver, ka joprojām viņu ļoti mīli.
•    Informē skolu, kurā bērns mācās, par vecāku ilgāku prombūtni.
•    Nokārto ģenerālpilnvaru personai, kuras aprūpē bērns tiks atstāts (tajā precīzi jāparedz, kādiem gadījumiem tā būs nepieciešama, kā arī jānorāda derīguma termiņš vai jāparedz nosacījumi, kad pilnvara izbeidzas).

 

Atceries, ka arī persona, kuras aprūpē bērns atstāts, var netikt galā ar saviem pienākumiem un tai var būt vajadzīga palīdzība.

Reklāma
Reklāma


•    Nokārto notariāli apliecinātu piekrišanu valsts robežas šķērsošanai bērnam, jo bērnam robežas šķērsošanas vietā ir jāuzrāda vismaz viena vecāka notariāli apliecināta piekrišana bērna izceļošanai no valsts.
•    Atceries, ka persona, kuras aprūpē bērns atradīsies tavas prombūtnes laikā, nav tiesīga dot piekrišanu bērnam šķērsot valsts robežu.

Kur to var nokārtot?
•    Pie zvērināta notāra.
•    Bāriņtiesā, kuras darbības teritorijā nav notāra.

Cik tas maksā?
Pēc zvērināta notāra pakalpojumu takses, par ģenerālpilnvaru jāmaksā 13 lati, par speciālpilnvaru — 10 lati, par pilnvaru pensijas, pabalstu, uzturlīdzekļu saņemšanai — 1 lats, par pilnvaru nepilngadīgo interešu pārstāvībai — 3 lati. (www.tiesas.gov.lv, www.latvijasnotars.lv).
Salīdzinoši par pilnvaras sagatavošanu Latvijas Republikas vēstniecībā Īrijā tiek iekasēta 10 eiro valsts nodeva un 10 eiro konsulārā nodeva, kā arī 5 eiro kā valsts nodeva par katru pilnvaras izrakstu.
Lai arī izmaksas ir gandrīz vienādas, tavs bērns var nokļūt situācijā, kad kavēšanās ar pilnvaras noformēšanu var kaitēt bērna veselībai, dzīvībai vai viņa tiesību īstenošanai.

Kur to var saņemt?
•    Ja personai rodas sociālas problēmas vai nepietiek līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai — jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā.
•    Ja rodas domstarpības ar bērnu — jāvēršas pēc palīdzības savas pašvaldības bāriņtiesā.
•    Ja rodas psiholoģiskas problēmas, var saņemt Bērnu un ģimenes lietu ministrijas apmaksātas psihologa konsultācijas (tālr. 67356497).

Uzticības tālruņi
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzticības tālrunis bērniem un pusaudžiem — 80006008
Krīzes centra Skalbes diennakts palīdzības tālrunis — 67222922
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības departaments — 67356508
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Starptautiskās sadarbības nodaļa — 67356504
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija — 67359133; 67359130; 67359131

Kur var iegūt informāciju par sociālo palīdzību Īrijā un Lielbritānijā?
Īrija: www.am.gov.lv/data/Dublin/file/sociala_sistema_irija.pdf 
Lielbritānija: www.dwp.gov.uk; www.hmrc.gov.uk


Kas notiek, ja vecāki aizmirst par saviem pienākumiem?
    Darbība vai bezdarbība, kuras dēļ netiek ievērotas bērna tiesības (bērna atstāšana bez minimāliem iztikas līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, aizbildnības), vai citas darbības, kas ierobežo bērna personiskās vai īpašuma tiesības un brīvības, uzskatāmas par amorālām un pretlikumīgām. (Bērnu tiesību aizsardzības likums.) Bērnu tiesību neievērošana var būt par pamatu bāriņtiesai pieņemt lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vai lietas par aizgādības tiesību atņemšanu ierosināšanu tiesā.

Ieteikumi pirms aizbraukšanas
 Vecāku aizbraukšana peļņā uz gadu vai ilgāk atņem bērnam vissvarīgāko — tuva cilvēka mīlestību un rūpes, ko var sniegt tikai līdzās esoši vecāki.
•    Neesi vienaldzīgs pret savu bērnu! Pirms aizbrauc, padomā, kas notiks ar bērnu, vai viņam būs viss nepieciešamais? Kas šajā laikā par bērnu rūpēsies un viņu pārstāvēs?
•    Vai esi aizdomājies, ko bērns jūt un kas ar viņu notiek, kad vairs neesat kopā?
•    Bērniem var rasties mācīšanās, uzvedības un veselības problēmas, kā arī psiholoģiskas un sociālas grūtības.
•    Bērni jūtas vainīgi, pamesti un nemīlēti.
•    Bērns mīl savus vecākus, bet tajā pašā laikā jūtas dusmīgs, ka vecāki viņu pametuši. Šīs dusmas bērns ne vienmēr izrāda ārēji, tāpēc jābūt vērīgiem.
•    Bērni var izjust trauksmi un bailes — vai vecāki viņus vēl mīl, ja nebrauc tik ilgi atpakaļ, vai nepametīs pavisam? Trauksmes un baiļu pretējā puse ir agresija ar visām tās sekām.

Informācija no Latvijas Republikas Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, www.bm.gov.lv