Vienkāršos slimības un maternitātes pabalstu pieprasīšanas procesu

Turpmāk darba devējam un pašnodarbinātajam darbnespējas jeb slimības lapā nebūs jāapstiprina darbinieka neierašanās darbā par to laiku, kad viņam ir izsniegta slimības lapa. Tādējādi būs vienkāršāks slimības un maternitātes pabalsta pieprasīšanas process un mazināsies administratīvais slogs slimības un maternitātes pabalsta pieprasītājiem, informē Labklājības ministrija (LM).

FOTO: Agnis Šmits

Pēc VSAA datiem 2013.gadā slimības pabalstu vispārējā gadījumā saņēmuši 123825 cilvēki, slimības pabalstu saņēmuši 2832 cilvēki, maternitātes pabalstu saņēmušas 16459 personas.

 

Iesniegumā pabalsta pieprasīšanai cilvēkam būs jāapliecina, ka viņš darba nespējas periodā nav strādājis, bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā ir informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksu periodiem. Tā dod iespēju pārbaudīt vai darbnespējas lapa nav izsniegta par periodu, kad cilvēks faktiski ir strādājis, paredz valdībā otrdien, 17.jūnijā, apstiprinātie grozījumi likumā Par maternitātes un slimības apdrošināšanu un grozījumi likumā Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Tie vēl jāpieņem Saeimā.

 

Šādas izmaiņas nepieciešamas, jo Nacionālais veselības dienests (NVD) pašlaik strādā pie vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (e-veselības projekts) īstenošanas, kura ieviešanas rezultātā ārsti pārtrauks izsniegt darbnespējas lapas papīra formātā. Turpmāk informāciju par pacienta darbnespēju ievadīs informācijas sistēmā, kur tā tiks nodota tālāk izmantošanai dažādiem saņēmējiem, t.sk., VSAA, kura nodrošina slimības un maternitātes pabalsta piešķiršanu. Līdz ar to slimības un maternitātes pabalsta pieprasīšanai būs nepieciešams tikai pabalsta pieprasītāja iesniegums, kuru varēs iesniegt VSAA arī elektroniski.

 

Darba devēja apstiprinājums par darba ņēmēja neierašanos darbā vai pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt darba nespējas periodā nebūs nepieciešams darbnespējas lapām, kuras izsniegs sākot ar 2015.gada 1.jūliju, t.i., kad darba devēji informāciju par darbiniekiem noteikto pārejošo darbnespēju varēs saņemt Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS).

 

Reklāma
Reklāma

Likumprojektā Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām vēl paredzēts, ka apgādnieka zaudējumu apmērs katram mirušā apgādnieka bērnam nedrīkstēs būt mazāks par 65 procentiem (līdzšinējo 50 procentu vietā) no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta. Tādējādi būs nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret cilvēkiem, kuri zaudējuši apgādnieku (neatkarīgi no apgādnieka nāves cēloņa).

 

Vienlaikus no minētā likumprojekta paredzēts izslēgt sākotnēji paredzēto, bet līdz šim neieviesto diferencēto sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. LM uzsver, ka plānots saglabāt vienoto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi.

 

Pēc VSAA datiem 2013.gadā slimības pabalstu vispārējā gadījumā saņēmuši 123825 cilvēki, slimības pabalstu (cēlonis - nelaimes gadījums darbā vai arodslimība) saņēmuši 2832 cilvēki, maternitātes pabalstu saņēmušas 16459 personas.