Būtiskākie jauninājumi gaidāmajā mācību gadā

Vēl tikai nedaudz vairāk nekā nedēļa un lielā daļā ģimeņu atkal sāksies spraigs dzīves ritms, vadot uz skolu savus bērneļus un sekojot līdzi viņu izaugsmei izglītībā. Šodien Rīgā notiek plaša konference, kurā piedalās pedagogi no visas Latvijas, lai pārrunātu aktualitātes, kas gaidāmas 2013./2014.mācību gadā.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Vēlas celt profesionālās izglītības prestižu. 60 jaunieši profesiju varēs apgūt reālā darba vidē.

 

Bezmaksas mācību līdzekļi

Sākot ar šā gada 1.septembri, skolēnu vecākiem par saviem līdzekļiem ir jānodrošina individuālie mācību piederumi, priekšmeti un materiāli, kurus bērns izmantos kā mācību līdzekļus vai saistībā ar mācību iespēju nodrošināšanu. Darba burtnīcas un mācību grāmatas vecākiem nav jāiegādājas.

3. un 6.klašu skolēniem ieskaišu vietā būs diagnosticējoši darbi

Gaidāmajā mācību gadā 3. un 6.klasē plānoti diagnosticējošie darbi līdzšinējo ieskaišu vietā. Tādējādi pārbaudes darba veids kļūs bērniem draudzīgāks, savukārt pedagogiem tas sniegs iespēju padziļināti pētīt bērna sasniegumus un to dinamiku. 3.klases diagnosticējošā darba rezultāti neietekmēs skolēna sasniegumu gala vērtējumu mācību gadā.

Centralizēto eksāmenu martā varēs kārtot ikvienā svešvalodā

9.klases centralizētajam eksāmenam latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās tiks mainīta forma un saturs mutvārdu daļai, tāpat arī turpināsies darbs pie informātikas eksāmena norises tiešsaistes nodrošinājuma.

Savukārt 12.klases centralizētais eksāmens visās svešvalodās plānots agrāk – skolēnu pavasara brīvdienās. Pagājušajā mācību gadā eksāmenu svešvalodā varēja kārtot vien tie, kuri par svešvalodu bija izvēlējušies angļu valodu.

Interaktīvās tāfeles arī bērnudārzos

Kā šodien preses konferencē pastāstīja Valsts Izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis, gaidāmajā mācību gadā pilnveidota arī pirmsskolas izglītības programma. Lai to veiksmīgāk īstenotu, jau daudz skolotāju apguvuši prasmes, kā mācību darbā izmantot interaktīvās tāfeles un dažādus digitālos materiālus.

Aktualitātes pedagogiem

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) min vairākas aktualitātes, kas 2013./2014.mācību gadā būs saistošas visiem pedagogiem

Reklāma
Reklāma

Piemaksas par kvalitāti

IZM ir sākusi pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveidi, atsaistot to no principa “nauda seko skolēnam”, un sasaistot ar pedagoga kvalitātes pakāpi. Plānots, ka, sākot ar šā gada 1.septembri, piemaksas saņems tie 3., un turpinās saņemt 4. un 5.kvalitātes pakāpes pedagogi, kuri kvalitātes pakāpi paaugstinājuši IZM īstenotā ESF projekta – pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos (2009.-2012). Savukārt no nākamā gada 1.septembra – piemaksas darba algai saņems visi pedagogi, kuri ir ar 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi. IZM vērš uzmanību, ka pedagogi joprojām var pieteikties kvalitātes paaugstināšanai.

Skolotāji varēs pasniegt vairākus mācību priekšmetus

Skolotāji, apgūstot pedagogu profesionālās pilnveides B programmu, var pasniegt vairākus mācību priekšmetus gan pamatizglītībā, gan vispārējā vidējā izglītībā. Līdz šim bez atbilstošas izglītības tas nebija iespējams.

IZM izvirzītās 3 galvenās prioritātes jaunajam mācību gadam

- atalgojuma sistēmas uzlabošana, kas pozitīvi skars arī pirmsskolas izglītības pedagogus

- mācību vide, kas ietver gan izglītības satura uzlabošanu, gan mācību līdzekļu pilnveidi

- profesionālā izglītība, tās prestiža nostiprināšana