Atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas izziņas būs pieejamas elektroniskā veidā

Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas izziņu varēs pieprasīt un saņemt elektroniski, izmantojot drošu elektronisku parakstu, to paredz Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātais noteikumu projekts par civilstāvokļu aktu reģistriem.

Foto iesūtīja Egija Kravcova.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Foto iesūtīja Egija Kravcova.

Minētais noteikumu projekts šodien izsludināts valsts sekretāru sanāksmē, taču par to vēl būs jālemj valdībai. Kā portālam mammamuntetiem.lv skaidroja TM sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Vasiļjeva, atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību varēs pieprasīt elektroniski, bet to saņemt varēs privātpersonas izvēlētā dzimtsarakstu nodaļā, TM Dzimtsarakstu departamentā vai Latvijas vēstniecībās ārvalstīs. Iepriekš minētie e-pakalpojumi būs pieejami Latvijas valsts portālā www.latvija.lv un TM mājaslapā. Šobrīd ir pieejami e-pakalpojumi, ar kuriem ir iespējams tikai pieprasīt dokumentus, bet to saņemšana notiek klātienē.

 

Turpmāk iesniegumu par laulības noslēgšanu varēs iesniegt tikai dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no tā, vai personas vēlēsies laulību noslēgt dzimtsarakstu nodaļas telpās, ārpus šīm telpām vai pie garīdznieka. 

 

Noteikumu projekts nosaka, ka dzimšanas un miršanas faktu varēs paziņot jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no personas dzīvesvietas un fakta notikuma vietas. Iepriekš par bērna dzimšanas faktu bija jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai pēc bērna piedzimšanas vietas vai bērna vecāku dzīvesvietas, savukārt par miršanas faktu bija jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai pēc mirušās personas pēdējās dzīvesvietas vai miršanas vietas.

 

Reklāma
Reklāma

Reģistrējot laulības ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, tiks sagatavots protokols, kurā atspoguļos nepieciešamo informāciju, tostarp laulāto, liecinieku un dzimtsarakstu iestādes amatpersonas parakstus.

 

Noteikumu projekts paplašina iespējas paternitātes atzīšanā. Proti, paternitāti varēs atzīt arī, tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs personiski iesniegs kopīgu iesniegumu norādot, ka dzimšanas reģistrā kā bērna tēvu norādīt nevis mātes vīru vai bijušo vīru, bet gan bērna bioloģisko tēvu.

Ar noteikumu projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Noteikumu projekts vēl jāatbalsta Ministru kabinetam.