Kādas formalitātes jākārto, lai nepilngadīgais brālis var dzīvot ārzemēs?

"Mans lielais brālis grib ņemt mazāko brāli, kuram pašreiz ir 15 gadu, pie sevis uz Angliju, un mēs netiekam gudri, kādi dokumenti vajadzīgi, lai mazais brālis varētu Anglijā mācīties un dzīvot ar lielo brāli. Tēvs ir miris, un ir tikai mamma..." padomu vaicā kāda portālā mammam.lv/tetiem.lv reģistrētā lietotāja.

FOTO: Aleksandrs Ivanovs

Mans lielais brālis grib ņemt mazāko brāli, kuram pašreiz ir 15 gadu, pie sevis uz Angliju, un mēs netiekam gudri, kādi dokumenti vajadzīgi, lai mazais brālis varētu Anglijā mācīties un dzīvot ar lielo brāli.

Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta pārstāve Līvija Liepiņa:
"Noprotams, ka bērns pie brāļa Anglijā dzīvos ilgāk par trīs mēnešiem, tādēļ ir svarīgi iepazīties ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.3 un 45.4 pantā noteiktajām prasībām (saite: http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096). Šajā gadījumā bērna mātei ir jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā, jo tai būs jādod piekrišana tam, ka bērns ilgstoši atradīsies citas personas aprūpē ārvalstī, kā arī jāatzīst, ka nodošana atbilst bērna interesēm un vecākais brālis spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Vienlaikus vecākajam brālim ir nepieciešams vērsties savas dzīvesvietas kompetentajā iestādē (Anglijā ieteiktu sazināties ar Sociālo dienestu), lai sagatavo atzinumu par viņa piemērotību nodrošināt jaunākā brāļa pienācīgu aprūpi, kā arī lai izsniegtu apliecinājumu, ka tā regulāri uzraudzīs jaunākā brāļa dzīves apstākļus un ziņos par to Latvijas bāriņtiesai. Pēc atzinuma saņemšanas, tas attiecīgi noformēts (apostilēts dokuments ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā) ir jāiesniedz bāriņtiesā, kas pieņems lēmumu par bērna nodošanu citas personas aprūpē ārvalstī.

Bērna mātei ir jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā, jo tai būs jādod piekrišana tam, ka bērns ilgstoši atradīsies citas personas aprūpē ārvalstī, kā arī jāatzīst, ka nodošana atbilst bērna interesēm un vecākais brālis spēs bērnu pienācīgi aprūpēt.

Tāpat ir svarīgi atcerēties, ka ar šo lēmumu vecākais brālis varēs realizēt jaunākā brāļa aprūpi (Bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t.i., ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu un audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam – Civillikuma 177. panta ceturtā daļa), taču nevarēs pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajā attiecībās (piemēram, noteikt kurā skolā bērns izglītosies, pierakstīt pie ģimenes ārsta utt.). Tādējādi būtu svarīgi pirms bērns dodas pie vecākā brāļa bērna mātei vērsties pie notāra, lai noteiktu kādas darbības viņa kā bērna vecāks pilnvarotu vecāko brāli veikt. Gadījumā, ja mātes dzīvesvietas pašvaldībā nav pieejami notāra pakalpojumi, tos nodrošina dzīvesvietas bāriņtiesa.
Gadījumā, ja rodas jautājumi par šo procesu, aicinu sazināties ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas speciālistiem (T.67359128, e-pasts: pasts@bti.gov.lv , adrese: Ventspils iela 53, (5.stāvs), Rīga)."

Reklāma
Reklāma

 

Lai uzdotu savu problēmjautāumu, skati sadaļu Jautā speciālistam!