Krīzes centrā „Mīlgrāvis” palīdzību saņem no vardarbības cietušas sievietes

Piecu gadu laikā krīzes centrā „Mīlgrāvis” palīdzību saņēmušas 335 personas, 85% no krīzes situācijām ir bijušas saistītas ar vardarbību ģimenē. Gandrīz visos vardarbības gadījumos sievietes pēc palīdzības griežas tikai tad, kad vardarbība no partnera puses ir bīstama sievietes vai bērna dzīvībai. 

Krīzes centrā sievietēm ir iespēja mainīt sevi, mainīt attieksmi pret sevi, pret ārējo pasauli un uzlabot savu dzīves kvalitāti.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Krīzes centrā sievietēm ir iespēja mainīt sevi, mainīt attieksmi pret sevi, pret ārējo pasauli un uzlabot savu dzīves kvalitāti.

Situācijās, kad sievietēm ir augsta motivācija pārtraukt vardarbīgas attiecības, pēc palīdzības saņemšanas krīzes centrā ir iegūtas jaunas prasmes, resursi un pieredze, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi citā kvalitātē. 

 

Kristīne Kļukoviča, Ģimenes krīzes centra „Mīlgrāvis” vadītāja: „Sievietei, esot vardarbīgās attiecībās, izveidojas emocionālā atkarība no varmākas un krīzes centra praksē ir arī gadījumi, kad sieviete pieņem lēmumu pārtraukt pakalpojumu un atgriezties dzīvesvietā pie vardarbīgā partnera. Krīzes centrā sievietēm ir iespēja mainīt sevi, mainīt attieksmi pret sevi, pret ārējo pasauli un uzlabot savu dzīves kvalitāti. Krīzes centrā ir iespējams uzturēties 6 mēnešus, saņemt sociālā darbinieka konsultācijas un atbalstu, psihoterapeita konsultācijas.”

 

Lai sniegtu vajadzīgo palīdzību, centra speciālisti veic individuālās sociālās situācijas izpēti un novērtēšanu - speciālistu konsultācijas atbilstoši situācijai. Krīzes centrs veiksmīgi sadarbojas ar pašvaldības un citu iestāžu speciālistiem - Rīgas bāriņtiesa, Rīgas Sociālais dienests, skolas , u.c., lai sniegtu vajadzīgo palīdzību krīzes situācijā nonākušajām sievietēm un bērniem.

Krīzes centra mērķis ir sniegt sociālu atbalstu un psiholoģisku palīdzību, kā arī emocionālās stabilitātes atgūšanu krīzes situācijā nonākušām sievietēm un sievietēm ar bērniem.


Krīzes centrā vienlaicīgi var uzturēties ne vairāk kā 12 personas, kas ļauj palīdzības procesu un ikdienas sadzīvi nodrošināt kvalitatīvu. Uzturoties krīzes centrā, sievietes pašas gatavo ēst, rūpējas par tīrību, kārtību, nodrošina bērniem nepieciešamo aprūpi, līdzīgi kā tas notiek mājas apstākļos.

 

Palīdzību krīzes centrā 5 gadu laikā ir saņēmušas dažāda vecuma sievietes, dažāda sociāla statusa pārstāves – augstskolas pasniedzēja, žurnāla redakcijas darbiniece, uzņēmēja, bezdarbniece, mājsaimniece, pārdevēja, valsts ierēdne, policiste u.c. 

Reklāma
Reklāma

 

Krīzes centra mērķis ir tūlītēja atbalsta sniegšana un praktisku jautājumu risināšana, fiziskas drošības radīšana - ar krīzes centra speciālistu komandas palīdzību tiek pārtraukta vardarbība un tiek radīta dzīvošanai droša vide.

 

Ar Rīgas domes un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas finansiālu atbalstu 2006.gada jūnijā tika uzsākta krīzes centra „Mīlgrāvis” darbība. Krīzes centra mērķis ir sniegt sociālu atbalstu un psiholoģisku palīdzību, kā arī emocionālās stabilitātes atgūšanu krīzes situācijā nonākušām sievietēm un sievietēm ar bērniem.

 

Krīzes centra palīdzība ir bezmaksas, lai uzņemtu personu krīzes centrā, ir nepieciešama viņa vēlme mainīt esošo situāciju un personu apliecinošs dokuments.

 

Lai saņemtu pakalpojumu Ģimenes krīzes centrā „ Mīlgrāvis”, ir jāsazinās ar krīzes centra darbiniekiem pa tālruni 67012515, vai elektroniski e-pasts: k.milgravis@gamil.com