Politiķi beidzot pievērsušies dzimstības veicināšanai

Izskatās, ka pēc demogrāfu skaļajiem saucieniem, ka, saglabājoties esošajai dzimstībai, 2100.gadā pasaulē būs tikai 300 000 latviešu, politiķi sapratuši situācijas nopietnību un vismaz vārdos pauž gatavību risināt jautājumus, kas skar ģimenes valsts politiku.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Par to, ka demogrāfu saucieni ir sadzirdēti, liecina gan labklājības ministres iniciatīva izveidot Demogrāfijas padomi ministru prezidenta vadībā, gan labklājības ministrijas izstrādātās Ģimenes valsts pamatnostādnes 2011.-2017., gadam, kā arī Saeimas deputātu aktīvā vēlme diskutēt par šiem jautājumiem.

Labklājības ministrija Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes izstrādāja jau vasarā, februārī tās akceptētas Ministru Kabinetā un šobrīd Saeimā norit aktīvas diskusijas par ģimenes valsts politikas rīcības plānu: 2011.-2013. gadam. Līdz 1. maijam rīcības plāns tiks iesniegts Ministru Kabinetā.

Galvenie pasākumi, ko paredz Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2013. gadam, lai atbalstītu ģimenes:

-    Atbalsta pasākumi laulību stiprināšanai. Plānots ieviest iespēju laulības reģistrēšanas pieteikšanu dzimtsarakstu nodaļās veikt elektroniski. Tiks izstrādāta apmācību programma personām, kuras gatavojas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (līdzīgi kā laulību kursi baznīcās). Programmas mērķis būtu apskatīt biežāk sastopamos jautājumus, kas varētu radīt šķēršļus ģimenes stabilitātei.
-    Paaugstināt IIN atvieglojuma par apgādībā esošu personu likmi, paredzot, ka tās apmērs veido 50% no minimālās algas vai ieviest diferencētu IIN īstenošanas politiku.
-    Pirmskolas izglītības iespējas nodrošināšana visiem bērniem. Kā risinājums tām pašvaldībām, kuru bērnudārzos trūkst vietas, ir ieteikums izvērtēt iespējas pakalpojuma pirkšanai no privātā sektorā strādājošiem vai aukļu dienesta pakalpojumu attīstīšana pašvaldībā.
-    Mājokļu atbalsta politika. Mērķis ir noteikt un īstenot risinājumus, lai sekmētu mājokļa pieejamību vai atbalstu m mājokļa renovācijai ekonomiski aktīvām ģimenēm.
-    Atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm.
-    Attīstīt Ģimenei draudzīga komersanta kustību, lai sekmētu ģimenes cilvēku darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, mazinātu bezdarbu un ģimenes nabadzības risku. Vairāk par ģimenei draudzīgā komersanta statusu var izlasīt šeit:
http://www.lm.gov.lv/text/1322
-    Vardarbību veikušu personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izveidošana, lai valsts mērogā vienotu vardarbību veikušu personu sociālās rehabilitācijas programmu, tādejādi mazinot vardarbības riskus ģimenē.
-    Ārpusģimenes aprūpes sistēmas uzlabošana. Mērķis ir ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem apgūt pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās nepieciešamo sociālo prasmju apgūšanu.

Naudas trūkuma dēļ līdz 2013. gadam papildus līdzekļi ģimenes valsts politikas atbalstam netiks piešķirti, visi plānotie pasākumi veicami vien esošā budžeta ietvaros. Taču ir cerība, ka uzlabojoties valsts kopējai ekonomikas situācijai, no 2014. gada tiks piešķirti arī papildus līdzekļi, lai palīdzētu īstenot Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs izvirzītajiem mērķiem.

Portāls mammam.lv/tetiem.lv ļoti pozitīvi vērtē to, ka, pateicoties šim dokumentam,  ģimenes valsts politikai tiek pievērsta tik liela politiķu uzmanību. Otrdien Saeimas komisiju sēdē (piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisija, Budžeta un finanšu komisija) diskusijā par plānoto rīcības plānu aktīvi iesaistījās gan labklājības un finanšu ministriju pārstāvji, deputāti, pieaicinātie eksperti un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tika izteikts daudz konkrētu priekšlikumu un diskusija par tiem turpināsies nākamajā komisijas sēdē.

Varbūt arī Tev ir kādi konkrēti priekšlikumi, lai uzlabotu Ģimenes valsts politiku?

 

Reklāma
Reklāma