Apes novadā skolēniem piemaksās par labām sekmēm

Apes novada dome ir izstrādājusi noteikumus, kuros paredzēts, ka mācību gada beigās „piecīši” tiks piešķirti novada skolu audzēkņiem, kuri kaut cik ciešami būs spējuši apgūt mācību vielu, vēstī nacionālais ziņu portāls www.kasjauns.lv.

FOTO: Mammamuntetiem.lv

Paredzēts, ka par mācību sasniegumiem skolā, ņemot vērā vidējo vērtējumu mācību priekšmetos, piešķirs naudas balvas no 5 līdz 15 latiem (vidējā atzīme – 7,5 līdz 9,5 balles). Par izcīnītu 1. līdz 3. vietu mācību olimpiādēs novadā piešķirs 5 līdz 10 latus, bet 1. līdz 3.vieta valstī – 15 līdz 25 lati, atzinība valstī – 10 lati. Par piedalīšanos konkursos, projektos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos naudas balvu apmēri būs tādi paši, kā par uzvaru vai atzinību mācību olimpiādēs.
Naudas balvas paredzētas arī par ārpusstundu darbu un interešu izglītības aktivitātēm, kā arī par sasniegumiem sportā. Par 1. vietu varēs saņemt 15 latu naudas balvu, 2. vietu – 10 latu, 3. vietu – 5 latu naudas balvu.
Šādi noteikumi pašvaldībā ir tapuši sadarbībā ar novadu skolu direktoriem un tos aizstāv arī novada domes deputāts izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā, Trapenes pamatskolas direktors Aivars Maltavnieks.
Apes novadā pecas mācību iestādes, kuru audzēkņi var pretendēt vairākiem „piecīšiem” mācību gada noslēgumā:
* Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola;
* Gaujienas mūzikas un mākslas skola;
* Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola;
* Sikšņu pamatskola un
* Trapenes pamatskola.

Autors: Elmārs Barkāns,
www.kasjauns.lv

Reklāma
Reklāma