Pirmsskolu biedrība un Ārstu biedrība atklātā vēstulē aicina atcelt prasību pēc ārstu zīmēm kavējuma gadījumā

Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība un Latvijas Ārstu biedrība aicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, novēršot papildus slogu ārstiem un pirmsskolu audzēkņu vecākiem, ko rada obligātā prasība pēc ārstu zīmēm kavējuma gadījumā, lai saglabātu līdzfinansējumu.
Biedrības aicinājušas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju atbalstīt šo iniciatīvu, norādot, ka birokrātiskais slogs, saistībā ar slimības attaisnojuma zīmju un citu veselības apliecinošu izrakstu sagatavošanu izglītības iestādēm, ir milzīgs.

FOTO: Shutterstock.com

Biedrības aicinājušas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju atbalstīt šo iniciatīvu, norādot, ka birokrātiskais slogs, saistībā ar slimības attaisnojuma zīmju un citu veselības apliecinošu izrakstu sagatavošanu izglītības iestādēm, ir milzīgs.

Biedrības aicinājušas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju atbalstīt šo iniciatīvu, norādot, ka birokrātiskais slogs, saistībā ar slimības attaisnojuma zīmju un citu veselības apliecinošu izrakstu sagatavošanu izglītības iestādēm, ir milzīgs.

 

“Pašvaldību līdzfinansējums privātajām pirmsskolām tiek piešķirts tikai par dienām, kad bērns apmeklē pirmsskolu, un dienām, kad to kavē attaisnoti, tādēļ ir svarīgas ārsta zīmes slimības gadījumā un vecāku zīmes – citu kavējumu gadījumā, arī par vienu kavētu dienu, lai kavējums tiktu uzskatīts par attaisnotu,” stāsta Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības vadītāja Daina Kājiņa.

 

“Latvijā ir jāpārskata veids, kā tiek pieprasītas ārsta zīmes izglītības iestādēm ne tikai privātajā, bet arī pašvaldības un valsts sektorā, uzsverot, ka salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu, 

 

Reklāma
Reklāma

Latvijas veselības aprūpē birokrātiskais slogs, saistībā ar slimības attaisnojuma zīmju un citu veselības apliecinošu izrakstu sagatavošanu izglītības iestādēm, ir milzīgs,” norāda Latvijas Ārstu biedrības prezidente Dr. Ilze Aizsilniece.

 

Biedrības vēstulē Agitai Zariņai-Stūrei, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājai un Mārim Sprindžukam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram norādījušas, ka kavēto dienu skaits, kas attaisnotas ar ārsta zīmi, nav ierobežots, bet ir noteikts skaits dienu, kad kavējumi tiek attaisnoti ar vecāku zīmēm (kalendārajā gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim nepārsniedzot 60 kalendārās dienas vai 43 darbadienas). Ir virkne gadījumu, kad bērns neapmeklē pirmsskolu, jo nepieciešams stiprināt imunitāti, īpaši pavasara un rudens periodā, ir nelielas saaukstēšanās pazīmes vai tamlīdzīgas situācijas, kad vēršanās pie ārsta bērna veselības nodrošināšanai nav nepieciešama, taču vecāki ir spiesti to darīt, neraugoties uz lielo ārstu noslodzi, vai arī palikt bez ārsta zīmes un nesaņemt attaisnotu kavējumu. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”.

 

Latvijas Privāto pirmsskolu biedrība un Latvijas Ārstu biedrība aicina atcelt kavēto dienu skaita ierobežojumu, kas tiek attaisnotas ar vecāku zīmēm, novēršot papildus slodzi ārstiem un ļaujot vecākiem nodrošināt kavējumu attaisnojumus!

Saistītie raksti